BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska-Morawska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk), Brzozowska Marta (Społeczna Akademia Nauk; Polska Akademia Otwarta)
Tytuł
Wirtualizacja łańcucha dostaw - technologizacja na rzecz logistyki
Virtualization of Supply Chain - Technologization for Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 471-484, rys., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Technologia informacyjna, Logistyka
Supply chain, Information Technology (IT), Logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji przyczynków zmian w obszarze łańcuchów dostaw pod wpływem inkrementacji technologii teleinformacyjnych w logistyce u progu XXI wieku. (fragment tekstu)

Nowadays, the supply chain management became more virtual. Globalization is a basis for new technologies. Implementation of information technology became a must for business, especially for the supply chain management. To bring products required by customers there is a need for implementing new methods and techniques which will help in faster movement and higher quality. Agile supply chains are a need of today's world. It can be achieved by the implementation of new solutions of 4.0 industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Noorachi M., Kolasińska-Morawska K. (2015), Marketingowe zarządzanie satysfakcją klienta, "Studia i Monografie", Łódź.
 2. Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 3. Chandrashekar A., Schary Ph.B. (1999), Toward the Virtual Supply Chain: The Convergence of IT and Organization, "International Journal of Logistics Management", Vol. 10, No. 2.
 4. Chojnowski A. (2016), Konwój TIR-ów przejechał przez Europę - bez pomocy kierowców!, Auto- Stuff.pl [online], http://www.autostuff.pl/nowe/2312/konwoj-tir-ow-przejechal-przez-europe- bez-pomocy-kierowców, dostęp: 8 kwietnia 2017.
 5. Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa.
 6. Fiegler K. (2015), Inteligentne fabryki w praktyce, log24.pl [online], http://www.log24.pl/artykuly/ inteligentne-fabryki-w-praktyce,5489, dostęp: 8 kwietnia 2017.
 7. Gołembska E. (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
 8. Internet of Things in Logistics (2015), A collaborative report by DHL and CISCO on implication and use cases for the logistics industry.
 9. Januszewski A. (2012), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania t.1, PWN, Warszawa.
 10. Kisperska-Moroń D. (2009), Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, UE, Katowice.
 11. Kolasińska-Morawska K. (2016), Informacja - Komputeryzacja - Robotyzacja w realizacji procesów logistycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVII, zeszyt 11, cz. III, SAN, Łódź.
 12. Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 13. Kostecka A. (2015), Logistyka motorem rozwoju, log24.pl [online], https://www.log24.pl/artykuly/ logistyka-motorem-rozwoju,5540, dostęp: 8 kwietnia 2017.
 14. Kozłowski R., Sikorski A. (2012), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwers, Kraków
 15. . Manthou V., Vlachopoulou M., Folina D. (2004), Virtual e-Chain (VeC) model for supply chain collaboration, "International Journal of Production Economics", No. 87.
 16. Miller M. (2016), Internet Rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, PWN, Warszawa.
 17. Pfohl H.Ch. (2016), Supply chain 4.0 - Configuration of cooperative networks in disruptive environments, "Conference Materials of Logistics Congress Logistics 2016", Poznań.
 18. Pfohl H.Ch., Burak Y., Kurnaz T. (2015), The impact of Industry 4.0 on the supply chain [w:] W. Kersten, T. Blecker, Ch.M. Ringle, Innovations and Strategies for Logistics and Supply Chains, epubli GmbH.
 19. Pieriegut J. (2016), Gra o biznes w przyszłości, "Eurologistics", 10/2016.
 20. Powell W.W., Snellman K. (2004), The Knowledge Economy, "The Annual Review of Sociology", No. 30.
 21. Raport Internet Standard, Raport 2016 E-commerce Standard.
 22. Słownik współczesnego języka polskiego (1998), Reader's Digest, Warszawa.
 23. Szpringer W. (2008), Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu - ujęcie instytucjonalne, SGH, Warszawa
 24. Wilmańska-Sosnowska S. (2001), Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", Nr 8.
 25. WirtualneMedia.pl (2014), 3 miliardy internautów w 2015 r., Polska w Top 25 [online], http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/3-miliardy-internautow-w-2015-r-polska-w-top-25, dostęp: 10 września 2016.
 26. Zajko K. (2010), Globalizacja działalności gospodarczej, "Ekonomia 12. Problemy globalizacji", UE, Wrocław.
 27. Zawadzak M. (2016), Paketkopter 3.0 - nowy dron DHL, Świat Dronów [online], http://www.swiatdronow.pl/paketkopter-3-0-nowy-dron-dhl, dostęp: 8 kwietnia 2017.
 28. Żurak-Owczarek C. (2013), E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny, UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu