BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
lgnalewski Wojciech (West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport), Sęk Joanna (West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport)
Tytuł
Technical Requirements for Inland Navigation Ships to Transport Compressed Natural Gas
Wymagania techniczne statków śródlądowych do przewozu gazu naturalnego w postaci sprężonej
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 115-124, fig., tab., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Parametry techniczne, Transport ładunków niebezpiecznych, Żegluga śródlądowa
Technical parameters, Hazardous cargo transport, Inland sailing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W żegludze śródlądowej, jednym z najważniejszych aspektów w jakich rozpatruje się zagadnienia budowy zarówno środków transportu jak i całych systemów transportowych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania usług. Ze względu na szczególne zagrożenie jakie może spowodować uszkodzenie kadłuba jednostki przewożącej ładunki niebezpieczne, do jakich zaliczane są zbiorniki z CNG, wymagane jest określone rozplanowanie przestrzenne statku. Ważnym aspektem podczas przygotowywania koncepcji nowej jednostki jest ocena racjonalności projektu, na która składa się ocena zdolności przewozowej statku, jego bezpieczeństwo funkcjonalne oraz koszty eksploatacji i rentowność. Na etapie ustalenia wstępnych założeń technicznych powinny zostać sprecyzowane zadania przewozowe, jak również powinny być wykonane analizy danych, w tym danych o statkach podobnych oraz sporządzone listy wymagań dotyczących wyboru parametrów i wymiarów głównych statków oraz parametry eksploatacyjne założonego rejonu pływania. (abstrakt autora)

One of the most important aspects in inland waterway transport is to deal with the issues of construction both transport and entire transportation systems. According to the Inland Navigation Offices in Poland, in the period 2001-2014, there were 350 accidents on national inland waterways. The main reasons for them are: human factor, hydrological conditions, and technical faults. The main effects of the accidents include hull damage caused by collisions and ship grounding. In order to prevent shipping accidents, the European Union countries worked out procedures for tightening the technical requirements for vessels, especially for the vessels carrying dangerous goods, including compressed natural gas (CNG). In this paper, the authors analyzed the approach to ship design, and proposed the research methods that can be used in order to eliminate the risk of extreme situations in inland waterway shipping. At the stage of determining the initial technical assumptions, transport tasks should be specified which include the supply of CNG, analysis of similar vessels data, and preparation of the list of requirements regarding the selection of parameters and main dimensions of vessels. The selection of parameters and the main dimensions are usually made on the basis of the studies results of existing vessels. The results of the analysis concerning operating parameters of inland waterways are obtained by using statistical methods. Generally, researches are concerned with defining the main dimensions of inland vessels, block coefficient, main engine power, the masses of the ship, and their displacement. The probability of the damage to the ship's hull during CNG tanks transport on the fairway can be estimated on the basis of the likelihood of an emergency. While analyzing the factors affecting the size of the Net Present Value (NPV), methods, investment growth, and the pricing principles traditionally provided in transport services should be taken into account. The amount of the estimated costs of compensation for the analyzed transport system primarily depend on the reliability of units used to transport CNG tanks and the area of providing services. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza polskiego transportu (2011). Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.
  2. GUS (2014). Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Szczecin: Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności.
  3. Lausen, G., Vossen, G. (2000., Obiektowe bazy danych - modele danych i języki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
  4. Mansurow, M. (1997). Economic safety of marine oil and gas industry (p. 598). Proc., RAO-97, vol. II.
  5. Market observation Report No 18 (2014), The Inland Navigation Market in 2013 and perspective for 2014/2015 (p. 61). Central Commission for Navigation on the Rhine.
  6. Semenov, I.N. (1997). Making practical decision with consideration for ship service reliability. Marine Technology Transaction, 8, 227-232.
  7. Semenov, I.N. (2003). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Vol. I: Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych. Szczecin: Wydawnictwo PS.
  8. Semenov, I.N. (2004). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Vol. II: Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim. Szczecin: Wydawnictwo PS.
  9. The Annual Report (2010). AMT, SPb.
  10. The UNEP 2009 Annual Report (2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu