BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Rogowska Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rozwój e- administracji w Polsce
The Development of E-Administration in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 137-147, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Wykluczenie cyfrowe, Postęp cywilizacyjny
Public administration, Digital divide, Progress of civilization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postęp cywilizacyjny niewątpliwie przyczynił się do rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki niemu stworzone zostały nowe warunki komunikacji obywateli z państwem, zwiększające możliwości ich udziału w życiu publicznym kraju. Obecnie Polacy jeszcze w ograniczonym zakresie korzystają z rozwiązań e-administracji ze względu na ich niedoskonałość. Tak więc należy dołożyć wszelkich starań, by prezentacja pożądanych treści była bardziej zrozumiała i przejrzysta, a tym samym nie dopuścić do zniechęcenia, wykluczenia cyfrowego i informatycznego społeczeństwa.(abstrakt autora)

The progress of civilization, undoubtedly contributed to the development of information and communication techniques. Thanks to the new terms and conditions have been created for communication of citizens with the State, increasing opportunities for participation by citizens in public life of the country. Currently, the Poles still in limited use of e-government solutions because of their imperfection. Thus, every effort should be made to the presentation of the desired content more comprehensible and transparent, and thus prevent the discouragement, the digital divide and the information society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budkiewicz M. (2006), Internet w instytucjach publicznych, zagadnienia prawne, Warszawa.
 2. Dygaszewicz J., Madejczyk M., Wolszczak J., Kraska M., Kawecki T. (2015), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Warszawa.
 3. Janowski J. (2009), Administracja elektroniczna - kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa
 4. Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, zeszyt nr 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Kozłowska B., Osowski Sz. (2010), Miejsce dla obywateli: e-administracja, Warszawa.
 6. Mikulski K. (2008), Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, Bydgoszcz.
 7. Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań.
 8. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8826.
 9. http://eurosai-it.org/nowa/documents/activities/polish__e_gov.pdf.
 10. https://mac.gov.pl/e-uslugi.
 11. https://wirtualnysegregator.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_dla_obywateli_e_administracja.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu