BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce - analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
E-Government Development Barriers in Poland - Analysis on the Example of the 7th Piority Axis Projects
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 169-179, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Administracja publiczna, e-usługi
e-government, Public administration, e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2007-2013 istotne wsparcie dla rozwoju e-administracji w Polsce stanowiły fundusze strukturalne UE. Efektem projektów informatycznych, finansowanych w ramach 7. osi priorytetowej POIG, było udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie e-administracji zidentyfikowano szereg barier, które powodują, że w Polsce e-usługi administracji publicznej nie są powszechnie wykorzystywane.(abstrakt autora)

European Union Structural Funds have had important support for the development of e-government in Poland within the financial perspective for 2007-2013. The result of projects funded under the 7th priority axis, was to provide citizens and businesses to public e-services. In the 2007-2013 financial perspective in the field of e-government identified a lot of barriers that make e-government services are not commonly used in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, s. 47-63, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Dołowiec M. (2013), Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020 r. - demarkacja kraj - region, http://17.kmwi.pl/materialy/prezentacje/cate gory/10-ii-warsztat-rownolegly.html?download=20:monika-dolowiec-komplementarny-rozwoj-cyfrowy-polski-do-2020r-demarkacja-kraj-region.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 4. Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", (23), s. 343-353.
 5. Kraska M., Śliwczyński B., Wałcerz S., Kałuża R., Koralewski M., Kawecki T., Sowiński R., Wróż M. (2006), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2005, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 6. Mackiewicz M., Matysiak-Kusiak M., Skrobol M., Śliwka A., Tędziagolski T. (2010), Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi prio-rytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji "obszarów krytycznych" mających znaczenie dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Raport końcowy, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/59/ECORYS_Cz_I_wyniki.pdf.
 7. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013), Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, https://mc.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/10/zal-1-popc-ver-3-0_diagnoza_2-10-13.pdf.
 8. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf.
 9. Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 10. Popiołek M. (2013), Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, s. 161-168.
 11. United Nations (2014), United Nations. Global E-government Survey 2014, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.
 12. Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, "Collegium of Economic Analysis Annals", (24), s. 331-349.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu