BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
Inclusive Education at the University Level in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 181-189, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Osoby niepełnosprawne, Zdalne nauczanie, Edukacja włączająca
Education, Disabled people, e-learning, Inclusive education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na potrzebę implementacji idei edukacji włączającej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Omawia najważniejsze czynniki determinujące realizację tej idei w szkołach wyższych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie koncepcji edukacji włączającej przy tworzeniu e-learningowych form nauczania. Pokazano także przydatność projektowania uniwersalnego w tym zakresie.(abstrakt autora)

This article points out the need for inclusive education at the university level. It discusses the most essential factors determining the incorporation of this concept in schools of higher learning in Poland. A special attention is paid to applying inclusive education while developing e-learning material as well as the usefulness of universal design in this regard.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, Informatyka Ekonomiczna nr 17, red. A. Nowicki, H. Sroka, I. Chomiak-Orsa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 118, Wydawnictwo UE, Wrocław.
  2. Ślusarczyk C. (2013), Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych, "e-mentor", nr 5/52, s. 65-68.
  3. Trociuk S. (2015), Dostępność edukacji akademickiej dla osób niepełnosprawnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
  4. Wdówik P. (2010), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Warszawa: Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. Web Content Accessibility Guidelines, http://www.w3.org/TR/WCAG20/ [dostęp 15.12.2015].
  6. http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm [dostęp 10.11.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu