BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajder Agnieszka Anna
Tytuł
Optymalizacja opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Barometr Regionalny, 2007, nr 2(8), s. 54-58, przypisy
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Optymalizacja podatkowa
Small business, Individual income tax, Tax optimization
Abstrakt
Dla potrzeb niniejszego artykułu należy przyjąć, że optymalizacja podatkowa to wybór najkorzystniejszej dla małego i średniego przedsiębiorcy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie zostaną poruszone zagadnienia minimalizacji opodatkowania poprzez działania na granicy prawa.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gazeta Prawna z dnia 10 października 2004 r.
 2. www.aci-europe.com/inzynieria_finansowa.php, (stan na dzień 12 marzec 2007 r.).
 3. M. Dymek, Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2006.
 4. A. Kaźmierski, Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, Monitor podatkowy z 2000r., nr 11, s. 12-13.
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
 7. W. Wojtowicz [red.], Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, ABC, Warszawa 2003 r., s. 219.
 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r. (K.22/5, nr 3, poz. 21).
 9. Art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Wyrok NSA z dnia 3 listopada 1992 r., SA/Po 1393/92, ONSA 1993 r. , z. 4, poz. 101.
 11. Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu