BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rabant Hubert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Habel Michał (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Babiński Zygmunt (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia
Transport of Oversized Cargo on the Vistula River. Basic Parameters of the Waterway and Main Difficulties
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(3), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Żegluga śródlądowa, Transport w gospodarce, Przewozy kontenerowe, Transport
Sailing, Transport in the economy, Container transport, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja głównych utrudnień, jakie pojawiły się w transporcie drogą wodną Wisły, największego dotychczas ładunku ponadgabarytowego, przemieszczanego z Gdańska do Stalowej Woli. Autorzy przybliżają zagadnienia związane z żeglugą śródlądową oraz definicją ładunku ponadgabarytowego. Szczegółowo przedstawiają rozmieszczenie ładunku na środkach transportu i przebieg przemieszczania ładunku. Prezentują aspekty alternatywnych rozwiązań w transporcie tego ładunku. Następnie wskazują główne utrudnienia, które wystąpiły w transporcie największego ładunku ponadgabarytowego Wisłą.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present main difficulties the waveforms transport Vistula largest oversized cargo from Gdańsk to Stalowa Wola. The authors closer issues related to the definition of inland waterways and oversized cargo. Detail illustrate the distribution of the load on the means of transport and the course of the movement of cargo. Present aspects of alternative solutions in the transport of cargo. Then they indicate the main difficulties that have occurred in the transport of oversized the most biggest cargo on Vistula.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geograficzne, 157, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.
 2. Bartczak A., Gierszewski P., 2012, Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych [w:] D. Sumińska (red.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, UKW, Bydgoszcz.
 3. Durski W., 2008, Wybór sposobu transportu ładunku ponadnormatywnego na przykładzie silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 63, 97-102.
 4. Galor W. (red.), 2011, Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Akademia Morska, Szczecin.
 5. Galor W., Galor A., 2010, Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych (ŁPN) w Polsce, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.
 6. Gromek M., 2015, Analiza stanu regulacji, warunków nawigacyjnych oraz zagrożenia powodziowego na Wiśle [w:] A. Chilmon, K. Wyszkowski, Ł. Kolano, M. Gaczkowska, A. Lewandowska, J. Mazurek (red.), Żegluga Śródlądowa WISŁA, Global Compact Poland, Warszawa.
 7. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, Załącznik nr 1, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
 8. Mapa Interaktywna Linii Kolejowych, http://mapa.plk-sa.pl/. [15.06.2016]
 9. Marciniak-Neider D., Neidera J. (red.), 2006, Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia.
 10. NIK, 2013, Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, KIN-4101-04/2013, Nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN.
 11. Przelicznik jednostek miar siły, http://www.liczby.pl/przelicznik/ sily. [15.06.2016]
 12. Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo SA na rok 2015, http://www.pkp-cargo.pl/ media/13386/regulamin_sprzedazy_uslug_przewozow_ towarowych_przez_pkp_cargo_sa _na_rok_2015_.pdf. [9.03.2015]
 13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych [Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695].
 15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
 16. Salomon A., 2010, Przewóz ładunków ponadgabartrowych transportem kolejowym w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 67.
 17. Skrajnia kolejowa czyli czym PLK zatrzyma piętrusa, http://inforail. pl/text.php?id=19207. [9.03.2015]
 18. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5511/4/5/1/transport_wodny_srodladowy_w_polsce- _w_2014r.pdf. [5.08.2015]
 19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
 20. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 2005, Załącznik do zarządzania nr 14/2005, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA., Warszawa.
 21. White paper on Efficient and Sustainable Inland Water Transport in Europe (raport ECE/TRANS/SC.3/189), 2011, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Nowy Jork, Genewa.
 22. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2008, Mapa śródlądowych dróg wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2014, Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.013.6311
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu