BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Józef (Krakowski Instytut Badań i Rozwoju Przedsiębiorczości)
Tytuł
Wybrane funkcje e-marketingu w kluczowych działaniach firmy zdecentralizowanej
Selected Functions of e-Marketing in the Key Activities of the Decentralized Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 411-425, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Przedsiębiorstwa zdecentralizowane, Systemy motywacyjne
e-marketing, Decentralized enterprises, Motivating systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowana koncepcja e-marketingu zakłada istotne skrócenie czasu oraz powiększanie efektywności ekonomicznej dla podejmowanych decyzji zarządczych dotyczących różnorodnych kontaktów biznesowych z kontrahentami firmy. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kilku nowych funkcji e-marketingu, które w stosunkowo łatwy sposób można implementować i efektywnie wykorzystywać w działaniach operacyjnych i strategicznych firmy zdecentralizowanej. Ponieważ decentralizacja przedsiębiorstwa stanowi proces delegowania uprawnień decyzyjnych nawet na sam dół tradycyjnej hierarchii organizacyjnej, przeto liczni dotychczas szeregowi menedżerowie uzyskują zwiększone uprawnienia i dodatkowe motywacje do samodzielnego i szybkiego przeprowadzania, przy zastosowaniu odpowiednich procedur e-marketingu, pogłębionych analiz ekonomicznych uwzględniających najbardziej aktualną sytuację w całym otoczeniu konkurencyjnym oraz do bezzwłocznego decydowania o swojej wydzielonej części kompetencji. (fragment tekstu)

In the paper we defined a few quantitative procedures of e-marketing mix for their application in an integrated decision support system (IDSS) implemented in two possible options of a decentralized company. For the first instance using modern utilities in the hybrid model of decentralization, like balanced score card (BSC) and project based management (PBM), we would dispose a considerably greater portfolio (like world's spot market of forex, commodities, etc.) of e-marketing methods for stimulation of the firm's strategic expansion. This case is connected with an application of rather costly, sophisticated and time-consuming motivating activities. However, in the second a turquoise's model of decentralized and quoted on the stock market company former hierarchical pyramid style of organization is replaced by self-management, freedom and accountability. Now, hitherto existing motivation fund of hybrid firm is replaced by an increase of intellectual capital (IC) estimated on the Tobin's Q-T rate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blikle A. (2016), Doktryna jakości, wydanie II (turkusowe), pdf [http://www.moznainaczej.com/].
  2. Kaplan R.S., Norton D.P. (1993), Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review".
  3. Kaplan R.S., Steven R., Anderson S.R. (2004), Time-Driven Activity-Based Costing, "Harvard Business Review" 82, no. 11.
  4. Laloux F. (2015), Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Studio Emka, Warszawa.
  5. Turner J.R. (1999), Handbook of project-based management, McGraw-Hill Book Company.
  6. Wilk J. (2001), Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, (monografia), Elipsa oraz Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
  7. Wilk J. (2003), Ocena wartości kapitału intelektualnego firmy przy zastosowaniu metody CAPM [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  8. Wilk J. (2016), E-negotiation based on prototype of Integrated Management System [w:] R. Patora, P. Morawski (red.), Zarządzanie informacją i technologią w biznesie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", SAN, Łódź, t. XVII, z. 11, część I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu