BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w procesie weryfikacji modelu ekonometrycznego
Application of Discriminant Analysis to the Diagnostic Checking of the Econometric Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 23-31, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Modele ekonometryczne
Discriminant analysis, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Termin analiza dyskryminacyjna odnosi się do metod umożliwiających badanie różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do kilku zmiennych jednocześnie. Analiza dyskryminacyjna jest pojęciem dosyć szerokim, odnoszącym się do kilku blisko ze sobą powiązanych metod. W literaturze wskazuje się na dwa podstawowe cele analizy dyskryminacyjnej: interpretację różnic między grupami oraz predykcję przynależności do grup. W przypadku pierwszego celu badacz stara się stwierdzić, czy można dokonać podziału grup na podstawie zbioru zmiennych diagnostycznych, jaka jest jakość tego podziału, które ze zmiennych w największym stopniu przyczyniają się do separacji grup. Drugi cel osiągany jest przez konstrukcję funkcji dyskryminacyjnych umożliwiających identyfikowanie przynależności obserwacji do jednej z kilku grup. Celem niniejszej pracy jest prezentacja możliwości zastosowania predyktywnego nurtu analizy dyskryminacyjnej do weryfikacji wybranych założeń liniowego modelu ekonometrycznego. Proponowana metoda stanowi alternatywę dla podejścia klasycznego, w którym ocenę modelu przeprowadza się za pomocą testów statystycznych. (fragment tekstu)

The goodness of the econometric model is usually evaluated by statistical tests. In this paper the application of discriminant analysis to diagnostic checking of some features of the linear econometric model is proposed. The discriminant functions derived from the maximum likelihood rule can be applied to detection of heteroskedasticity and autocorrelation of the disturbance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. PWE, Warszawa 1989.
 2. Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 3. Ekonometria, red. M. Krzysztofiak, PWE, Warszawa 1984.
 4. Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
 5. Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, John Wiley & Sons, New York 1994.
 6. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 7. Klecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication Beverly Hills, London 1988.
 8. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 9. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
 10. Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M., Multivariate Analysis, Academic Press, London 1979.
 11. McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, John Wiley & Sons, New York 1992.
 12. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
 13. Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.
 14. Welfe W., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu