BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heilpern Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Teoria użyteczności, nieklasyczne podejścia, zastosowania
Utility Theory, Nonclassical Approaches, Applications
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 32-40, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Funkcja użyteczności, Teoria oczekiwanej użyteczności
Utility functions, Expected utility theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Teoria użyteczności odgrywa istotną rolę we współczesnych zagadnieniach decyzyjnych. Znajduje również zastosowanie w teoretycznych rozważaniach dotyczących finansów i ubezpieczeń. W pracy przedstawione zostały w dużym zarysie wybrane teorie alternatywne do klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. Teorie oparte na nieliniowej względem prawdopodobieństwa reprezentacji funkcyjnej, indukowanej przez relacje preferencji decydenta, spełniające zmodyfikowany aksjomat niezależności. Omówiono klasyczną teorię użyteczności, teorię perspektyw, teorię użyteczności oczekiwanej zależnej od porządku, teorię dualną oraz skumulowaną teorię perspektyw. Przedstawione zostały ogólne założenia, aksjomaty leżące u podstaw tych teorii oraz reprezentacje funkcyjne indukowane przez relacje preferencji. W ostatnim punkcie zasygnalizowano możliwości zastosowania tych teorii, głównie w finansach i ubezpieczeniach. (fragment tekstu)

The paper is devoted to nonclassical approaches to the utility theory. They are alternative to von Neumann-Morgenstem's classical utility theory of utility. We describe the prospect theory, the rank-dependent expected utility theory, the dual theory and the cumulative prospect theory. We present the general assumption and axioms strictly connected with this theories and the functional representations induced by the preferences of decision maker. The last part of paper is devoted to the applications of these theories, mainly in the finance and insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chateauneuf A., Cohen M., Choquet Expected Utility Model: A New Approach to Individual Behaviour under Uncertainty and to Social Welfare, [w:] M. Grabisch, T. Mirofushi, M. Sugeno (ed.), Fuzzy Measure and Integral, Kluwer Academic, Boston 2000.
 2. Chateauneuf A., Wakker P., An Axiomatization of Cumulative Prospect Theory for Decision Maker for Risk, "Journal of Risk and Uncertainty" 1999, nr 18, s. 137-145.
 3. Denneberg D., Lectures on Non-Additive Measure and Integral, Kluwer Academic, Boston 1994.
 4. Dhaene J., Denuit M., Goovaerts M.J., Kaas R., Vyncke D., The Concept of Comonotonicity in Actuarial Science and Finance: Theory, (Applications), "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, nr 31, s. 3-33 (133-161).
 5. Gerber H.U., An Introduction to Mathematical Risk Theory, Homewood, Philadelfia 1979.
 6. Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A., Fundamentals of Uncertainty Calculi with Application to Fuzzy Inference, Kluwer Academic, Dortrecht 1995.
 7. Heilpern S., Using Choquet Integral in Economics, "Statistical Papers" 2002, nr 43, s. 53-74.
 8. Heilpern S.: A Rank-Dependent Generalization of Zero Utility Principle, "Insurance: Mathematics and Economics" 2003, nr 33, s. 67-73.
 9. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" 1979, nr 45, s. 263-291.
 10. Nielson W., Stowe J., A Further Examination of Cumulative Prospect Theory Parametrizations, "Journal of Risk and Uncertainty" 2002, nr 24, 1, s. 31-46.
 11. Puppe C., Distorted Probabilities and Choice under Risk, Springer-Verlag, Berlin 1991.
 12. Quiggin J., A Theory of Anticipated Utility, "Journal of Economic Behaviour and Organization" 1982, nr 3, s. 323-343.
 13. Tversky A., Kahneman D., Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty" 1992, nr 5, s. 297-323.
 14. Von Neumann J., Morgenstern О., Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton 1944.
 15. Wang S.S., Premium Calculation by Transforming the Layer Premium Density, "ASTIN Bulletin" 1996, nr 26, s. 71-92.
 16. Wang S.S., Young V.R., Ordering Risk: Expected Utility Theory Versus Yaari's Dual Theory of Risk, "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, nr 22, s. 145-164.
 17. Yaari M.E., The Dual Theory of Choice under Risk, "Econometrica" 1987, nr 55, s. 95-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu