BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Michał (Quality Manager Padav Polska; University of Social Sciences), Paszkowski Józef (University of Social Sciences)
Tytuł
Principles and Methods of Quality Management : Towards a Policy for Quality in the Supply Chain
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 453-470, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Łańcuch dostaw, Systemy jakości
Quality management, Supply chain, Quality systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article concerns itself with the analysis of selected principles and methods of quality management in business, as well as the potential for adapting them for the supply chain system. The work includes a framework of the most important issues associated with quality in businesses, with the main emphasis being on flexible collaborations between firms and product quality assurance. As a result of considerations, we proposed the concept of quality management in the supply chain, based on specific applications of selected principles and methods of quality management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babica M., Pajak E. (2006), Model efektywnej metody rozwiazywania problemów [in:] Komputerowo zintegrowane zarzadzanie, t. 1, OW PTZP, Opole.
 2. Bagiński J. (ed.) (2004), Zarządzanie jakością, OW PW, Warszawa.
 3. Bęben P. (2006), CMT Księga zarządzania jakością, Chojnice, [online] http://cmt.com.pl/files/ ksiega_jakosci.pdf, access: 1.12.2016.
 4. Borcz A. (2002), Technika poka-yoke narzędziem zapobiegania błędom w procesach, "Problemy Jakości", no. 4.
 5. Ejdys J. (2012), Foresight znormalizowanych systemów zarządzania, Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, "Prace Naukowe UEk." we Wrocławiu, no. 264.
 6. Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 7. Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Hryniewicz O. (2000), Efektywne statystyczne sterowanie procesami (SPC) z wykorzystaniem pakietu STATISTICA, StatSoft Polska, Kraków, [online] www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/jaefektywnestat3.pdf, access: 11.09.2016.
 10. Imai M. (2012), Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa.
 11. Jakonis A. (2010), System zarządzania jakością jako przykład kompleksowego projektowania, realizacji i ewaluacji usługi - podejście procesualne i strukturalne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",T. XI, Z. No. 3.
 12. Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Piotr Jedynak&UJ, Kraków.
 13. Juran J.M., Gryna F.M. (1989), Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT, Warszawa.
 14. Karaszewski R. (2006), Najważniejsze modele zarządzania jakością skodyfikowane w programach wybranych krajowych i międzynarodowych nagród jakości, "Problemy jakości", 38 (2), 4-11.
 15. Łańcucki J. (ed.) (2001), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 16. Łunarski J. (ed.) (2012), Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 17. Masaaki I. (2007), Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 18. Mazur A., Gołaś H. (2010), Zasady, metody wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 19. Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", Wałbrzych.
 20. Olejnik T., Wieczorek R. (1982), Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa.
 21. Pande P., Neuman R., Cavanagh R. (2003), Six Sigma: sposób poprawy wyników nie tylko dla takich firm jak GE czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa.
 22. Paszkowski J., Filutowicz Z., Sowa G. i in. (2012), Propozycja zmian w systemie zarządzania łańcuchem dostaw, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, no. 62.
 23. Paszkowski J., Sowa G. (2008), Przetwarzanie wiedzy z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w informatycznych systemach zarządzania [in:] A. Cader, J. Żurada, K. Przybyszewski (ed.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 24. Sałaciński T. (2015), SPC - Statistical Process Control, The Warsaw University of Technology Publishing House, Warsaw.
 25. Sęp J., Perłowski R., Pacana A. (2006), Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 26. Sikora J. (2000), Zespół pracowniczy, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, z. 178, Bydgoszcz.
 27. Stabryła A. (1997), Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork.
 28. Szymczak M. (ed.) (1979), Słownik języka polskiego, vol.2; (1981), vol. 3, PWN, Warszawa.
 29. Szymonik A. (2010), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa.
 30. Tochman R. (2009), TS 16949:2009 [online] www.jakosc.biz/ts-169492009/, 2.10.2014.
 31. Toruński J. (2012), Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego" w Siedlcach, Nr 92, Seria: AiZ, Siedlce.
 32. Toruński J. (2013), Metoda QFD w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego" w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (23), Nr 96, Siedlce.
 33. Wawak S. (2005), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. II, Onepress.pl Helion, Gliwice.
 34. Wawak S. (2007), Rozwój systemów jakości, "Zeszyty Naukowe UE", Nr 753, Kraków.
 35. Wawak S. (2013), Geneza normalizacji systemów jakości, Encyklopedia Zarządzania, [online] mfiles.pl/pl/index.php/Geneza_normalizacji_system w_jako ci, 12.12.2016.
 36. Zawadzki W. (2012), Księga jakości Probit [online] www.probit.com.pl/, access: 9.04.2015.
 37. Zimon D. (2012), Znaczenie jakości w zrównoważonej logistyce, "Logistyka", no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu