BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaberek-Karwacka Grażyna (Uniwersytet Gdański), Ziółkowska Julia (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Wpływ bezpieczeństwa w transporcie turystycznym na zachowania konsumenckie i gospodarkę turystyczną
The Influence of Transport Security in Tourism on Consumer Behaviour and Tourism Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(2), s. 72-80, tab., bibliogr. 46 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Transport turystyczny, Gospodarka turystyczna, Bezpieczeństwo w transporcie, Terroryzm, Zachowania konsumenta
Touristic transport, Touristic economy, Transport safety, Terrorism, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki światowej, jednocześnie turyści stają się coraz częściej obiektem ataków terrorystycznych oraz innych, niebezpiecznych zdarzeń. Zdarzenia te mają miejsce zarówno w miejscu pobytu turystów, jak i w środkach transportu. Artykuł podejmuje próbę identyfikacji kluczowych zjawisk w sferze gospodarki i zachowań konsumenckich, będących wynikiem zaburzenia bezpieczeństwa w transporcie turystycznym. Rozważania oparte są na analizie literatury tematu oraz na analizie dwóch przypadków - zamachów terrorystycznych skierowanych w transport turystyczny, których dotyczą przywołane dane statystyczne, raporty i artykuły internetowe. W oparciu o zebrane informacje, zostają wskazane zaobserwowane skutki tych zdarzeń oraz działania podejmowane w celu zminimalizowania ich negatywnych efektów, jak również reakcje turystów. Przeprowadzona analiza wskazuje, że kluczowym działaniem podejmowanym przez rządy państw dotkniętych atakami terrorystycznymi oraz przez kraje pochodzenia turystów, jest przywrócenie bezpieczeństwa (w tym również komunikowanie tego faktu szerokiej publiczności), a także wspieranie lokalnej gospodarki turystycznej poprzez różne inicjatywy. Wśród turystów wskazać można na różnorodne zachowania, w tym na brak poczucia zagrożenia.(abstrakt oryginalny)

Tourism is a leading industry on the global market, at the same time tourists are becoming more and more targeted by terrorist attacks and other dangerous events. Security events occur at destinations and in transportation services (transport facilities and means of transport). The article main purpose is to identify the effects of security disruption in travel. These effects are observed in the field of economic performance of the travel industry and in consumer behaviour. The methods used are literature review, statistical data analysis and analysis of reports and articles concerning two case studies (terrorist attacks aimed at tourists). The results show the most important actions undertaken by governments and reactions among tourists. Governments of receiving and sending countries concentrate on resuming high security levels and supporting local business. Tourists react in different ways: from cancelling their vacations to travelling to risky destinations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbas A., 2016, Moscow hopes to resume flights to Egypt by beginning of summer: Russian official, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/26/moscowhopes- resume-flights-egypt-beginning-summer-russianofficial. [15.04.2016]
 2. Al Shuwekhi A. R., 2016a, Tourism Fund adopts plan to encourage charter flights in Hurghada, Sharm-el-Sheikh: Ministry of Tourism, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt. com/2016/03/30/tourism-fund-adopts-plan-to-encouragecharter- flights-in-hurghada-sharm-el-sheikh-ministry-oftourism/. [15.04.2016]
 3. Al Shuwekhi A. R., 2016b, 40% decline expected in diving tourism following sovereignty transfer of Sanafir, Tiran to Saudi Arabia: diving chamber official, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/13/40-declineexpected- diving-tourism-following-sovereignty-transfersanafir- tiran-saudi-arabia-diving-chamber-official/. [14.04.2016]
 4. Al Shuwekhi A. R., 2016c, Luxor, Aswan hotels seek increase in occupancy rates as train fares decrease, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/13/luxor-aswanhotels- seek-increase-occupancy-rates-train-faresdecrease/. [14.04.2016]
 5. Arana J. E., León C. J., 2008, The Impact of Terrorism on Tourism Demand, Annals of Tourism Research, 35, 299-315.
 6. Ayyad M., 2016, Tourism inflow declines by 45% in February: CAPMAS, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt. com/2016/04/04/tourism-inflow-declines-by-45-9-infebruary- capmas/. [04.04.2016]
 7. Bac D. P., Bugnar N. G., Mester L. E., 2015, Terrorism and Its Impacts on the Tourism Industry, Revista Romană de Geografie Politică, XVII no. 1, 5-11.
 8. Barometre des Musees et Attractions, 04-2016, https://visit. brussels/site/binaries/content/assets/pdf/baro_musees_ fr_2016_4.pdf. [20.06.2016]
 9. Barometre des visites guidees, 04-2016, https://visit.brussels/ site/binaries/content /assets/pdf/baro_guided_ tours_4_2016_fr.pdf. [20.06.2016]
 10. Barometre hotelier, 04-2016, https://visit.brussels/site/binaries/ content/assets/pdf/baro_hotels_fr_2016_4.pdf. [20-06- 2016]
 11. Brussels Airport, 2016a, http://www.brusselsairport.be/en/ mediaroom/news/74243/. [25.05.2016]
 12. Brussels Airport, 2016b, http://www.brusselsairport.be/en/ mediaroom/news/75097/. [20.06.2016]
 13. Brussels Airport, 2016c, http://www.brusselsairport.be/en/ mediaroom/news/75439/. [20.06.2016]
 14. Brussels Airport, 2016d, http://www.brusselsairport.be/en/ mediaroom/news/74541/. [20.06.2016]
 15. El-Nadar M., 2016, Sports may be the path to boosting tourism in Egypt, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt. com/2016/04/13/sports-may-path-boosting-tourismegypt/.
 16. Enders W., Sandler T., Parise G. F., 1992, An Econometric Analysis of the Impact of Terrorism on Tourism, Kyklos, 45, 4, 531-554.
 17. Eurostat Tourism Statistics - characteristics of tourism trips, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/Tourism_statistics_-_characteristics_of_tourism_ trips. [13.04.2016]
 18. Fielding D., Shortland A., 2010, How Do Tourists React to Political Violence? - An Empirical Analysis of Tourism in Egypt, DIW Berlin Discussion Papers, 1022.
 19. Global Terrorism Index 2015. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics and Peace
 20. International Recommendations for Tourism Statistics 2008, 2010, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, United Nations Publication, New York.
 21. Jafari J. (ed.), 2000, Encyclopedia of Tourism, Routledge, New York.
 22. Jeanmarcmorandini.com, no data, http://www.jeanmarcmorandini. com/article-351850-depuis-les-attentats-de-bruxelles- le-tourisme-en-forte-baisse-en-belgique.html. [20.06.2016]
 23. Lepp A., Gibson H., 2003, Tourist Roles, Perceived Risk And International Tourism, Annals of Tourism Research, 30, 3, 606-624. (DOI:10.1016/S0160-7383(03)00024-0)
 24. Mansfeld Y., Pizam A. (red.), 2006, Tourism, Security & Safety: From Theory to Practice, First Edition, Elsevier.
 25. Mika M., 2008, Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWE, Warszawa, 75-85.
 26. Pawlusiński R., 2008, Transport w turystyce [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWE, Warszawa, 164-177.
 27. Pender L., Sharpley R. (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Pereira N., 2015, Egypt hopes for positive 2016 tourism trend, Hotelier Middle East, http://www.hoteliermiddleeast. com/25632-egypt-hopes-for-positive-2016-tourism-trend/. [16.04.2016]
 29. Rapacz A., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 30. Richter L., Waugh W. 1986 Tourism Politics and Political Science: A Case of Not So Benign Neglect, Annals of Tourism Research, 10, 313-315.
 31. Rodrigue J-P., 2013, The Geography of Transport Systems, Third Edition, Routledge, New York.
 32. Ryan C., 1993, Crime, violence, terrorism and tourism. An accidental or intrinsic relationship?, Tourism Management, 06/1993 14(3), 173-183.
 33. Seabra C., Abrantes J. L., Kastenholz E., The influence of terrorism risk perception on purchase involvement and safety concern of international travellers, Journal of Marketing Management, 9-10(30), 874-903. (DOI:10.1080/02672 57X.2014.934904)
 34. Sofia News Agency, 2016, http://www.novinite.com/articles/ 172678/Russia%E2%80%99s+Brisco+Plans+Tours+to +Bulgaria+to+Make+up+for+Ban+on+Travel+to+Egypt, +Turkey. [16.04.2016]
 35. State Information Service, 2015, http://www.sis.gov.eg/En/ Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=97876. [20.04.2016]
 36. Szypuła G., 2016, Niemieccy eksperci na egipskich lotniskach, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Linie-lotnicze-ilotniska/ 303099963-Niemieccy-eksperci-na-egipskichlotniskach. html. [14.04.2016]
 37. Tourism as a Driver of Peace, 2016, World Travel and Tourism Council.
 38. Tyszka T., 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna I ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 39. UN WTO, 2015a, UN WTO Annual Report 2014, World Tourism Organization (2015), UNWTO, Madrid.
 40. UN WTO, 2015b, Press Release: International tourist arrivals up 4% reach a record 1.2 billion in 2015, http://media.unwto. org/press-release/2016-01-18/international-tourist-arrivals- 4-reach-record-12-billion-2015. [13.04.2015]
 41. Visseyrias M., 2016, Attentats de Bruxelles: le tourisme européen a nouveau fragilisé, Le Figaro, http://www.lefigaro. fr/societes/2016/03/24/20005-20160324ARTFIG00207- attentats-de-bruxelles-le-tourisme-europeen-a-nouveaufragilisee. php. [18.06.2016]
 42. Wolff K., Larsen S., 2014, Can terrorism make us feel safer? Risk perceptions and worries before and after the July 22 attacks, Annals of Tourism Research, 44, 200-209.
 43. Wakacyjne wyjazdy Polakow, 2015, Raport KPMG w Polsce, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/2015/Raport-KPMG-Wakacyjnewyjazdy- Polakow-2015.pdf. [30.05.2016]
 44. WTTC Travel and Tourism Economic Impact Research 2015: Egypt, no data, http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic% 20impact%20research/countries%202015/ egypt2015.pdf. [02.03.2016]
 45. WTTC Travel and Tourism Economic Impact Research 2016: Egypt, no data, http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic% 20impact%20research/countries%202016/ egypt2016.pdf. [02.03.2016]
 46. WTTC, The Comparative Economic Impact of Travel and Tourism, 2012, World Travel and Tourism Council.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.012.6310
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu