BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska), Ożóg Tomasz (TRW Polska)
Tytuł
Stosowanie koncepcji Lean Management jako czynnik kształtujący Organizację Inteligentną : założenia teoretyczne a praktyka gospodarcza
Applying Lean Management as a Factor Shaping Intelligent Organization : Theoretical Assumptions and Economic Practice
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 25-37, tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Intelligent organisations, Lean management, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane zasady kształtowania Organizacji Inteligentnych (OI) oraz założenia zarządzania przedsiębiorstwem zgodnym z koncepcją Lean Management (LM). Celem głównym publikacji jest: określenie, czy stosowanie koncepcji Lean Management kształtuje, a nawet stymuluje Organizacje Inteligentne. (fragment tekstu)

The article presents the theoretical assumptions of Intelligent Organization and the principles of enterprise management in line with the Lean Management concept, taking into account the similarities and differences between these approaches. In addition, on the basis of the many years and extensive professional experience of one of the authors, the steps to be taken have been verified as well as the conditions that must be met in the Lean Management organization to make the Intelligent Organization development possible. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Rogala P. (2007), Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Braverman H. (1974), Labour and monopoly capital. The degradation of work in the twentieth century, Monthly Review Press, NewYork.
 3. Brett R. (2002), Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation", Winter.
 4. Christensen C.M. (1997), Making strategy: Learning by doing. "Harvard Business Review", No. 4.
 5. Czerska J. (2009), Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
 6. Deming W.E. (2012), Wyjście z kryzysu, OpexBooks.pl, Wrocław.
 7. Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 8. Hatch M.J. (2002)., Teoria organizacji , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jagoda H., Tabaszewska E. (2004), Organizacja jakości a organizacja ucząca się [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Korzeniowski L. (2010), Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS. Kraków.
 11. Liker J.K. (2005), Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 12. Łobejko S. (2009), Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 13. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. (2007), Metody i techniki zarządzania jakością: kompendium wiedzy, Quality Progress. Poznań.
 14. Łunarski J. (2012), Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 15. Morawski M. (2005), Organizacja inteligentna [w:] "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie", red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 17. Palitot J., Obłój K. (2005), Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk.
 18. Penc J. (2001), Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. Quinn J.B. (1992), Intelligent Enterprise, Free Press, New York.
 20. Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 21. Thannhuber M.J. (2005), The inteligent enterprise: theoretical concepts and practical implications, Physica-Verlag, A Springer Company, New York.
 22. Urbaniak M. (2007), Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 23. Wilensky H.L. (1967), Organisational Intelligence, Basic Books, London.
 24. Ziębicki B. (2000), Tworzenie organizacji inteligentnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8(607).
 25. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3915042 dostęp 06.03.2017
 26. http://sjpd.pwn.pl/haslo/inteligencja/ dostęp 06.03.2017
 27. http://ww.cip.gov.pl/files/74/75/76/487/493/6983.pdf dostęp 08.03.2017
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu