BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzebiński Artur A. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dryf poogłoszeniowy na przykładzie certyfikatów inwestycyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Drift on the Example of Investment Certificates Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Bank i Kredyt, 2017, nr 2, s. 173-195, aneks, bibliogr. 32 poz.
Bank & Credit
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze zamknięte, Inwestor giełdowy, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Informacja w podejmowaniu decyzji
Investment funds, Closed investment funds, Stock exchange investor, Information function of financial statements, Information in decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G02, G23
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było zbadanie wpływu publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na reakcje inwestorów oraz sprawdzenie, czy występuje zjawisko dryfu poogłoszeniowego. Badanie oparto na notowaniach certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2015. Wykorzystano analizę zdarzeń z przeciętną skumulowaną anormalną stopą zwrotu i modelem skorygowanym o średnią. Na podstawie uzyskanych rezultatów można potwierdzić wpływ publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych na reakcje inwestorów, zwłaszcza gdy wyniki znacznie odbiegają od oczekiwanych zysków. Rezultaty badania potwierdzają także istnienie dryfu poogłoszeniowego, który utrzymuje się przynajmniej do 50. sesji od dnia opublikowania kwartalnych sprawozdań finansowych. Uwzględnienie wolumenu obrotu certyfikatami i liczby transakcji pozwoliło wykazać, że na podejmowane przez inwestorów decyzje oprócz czynników psychologicznych mogą także wpływać czynniki podatkowe. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article was to examine the impact of the publication of the quarterly financial statements of closed-end investment funds on the reactions of investors and to check whether there is the phenomenon of drift. The research was based on quotations of investment certificates on the Warsaw Stock Exchange from the period 2004-2015 and used for analysis of events with an average cumulative abnormal return rate and the mean-adjusted model. On the basis of the results, both the impact of the publication of quarterly financial reports on the reactions of investors, as well as the existence of drift can be confirmed. The study also included the trading volume of certificates and the number of transactions, which allowed to show the impact of fiscal factors decisions taken by investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali A., Chen X., Yao T., Yu T. (2007), Riding the post earnings announcement drift: evidence from mutual funds, Working Paper Series, 2006/2007, 14, College of Business Administration University of Rhode Island.
 2. Baker M., Litov L., Wachter J.A., Wurgler J. (2010), Can mutual fund managers pick stocks? Evidence from their trades prior to earnings announcements, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45, 1111-1131.
 3. Ball R., Brown P. (1968), An empirical evaluation of accounting income numbers, Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.
 4. Berkman H., McKenzie M.D. (2012), Earnings announcements: good news for institutional investors and short sellers, Financial Review, 47(1), 91-113.
 5. Brickley J.A., Schallheim J.S. (1985), Lifting the lid on closed-end investment companies: a case of abnormal returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(1), 107-117.
 6. Buzała P. (2015), Silna a półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego - doświadczenia z GPW w Warszawie na podstawie zaleceń analityków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 97-109.
 7. Chan L.K., Jegadeesh N., Lakonishok J. (1996), Momentum strategies, The Journal of Finance, 51(5), 1681-1713.
 8. Chen H.L., Jegadeesh N., Wermers R. (2000), The value of active mutual fund management: an examination of the stockholdings and trades of fund managers, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(3), 343-368.
 9. Chen H., Chua A., Jin C. (2013), Analyst forecasting errors in REITs, International Real Estate Review, 16(1), 48-67.
 10. Czapiewski L. (2015), Model CAPM i trojczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 609-620.
 11. Czekaj J. (2014), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. He J., Ng L.K., Wang Q. (2002), Quarterly trading patterns of financial institutions, Journal of Business, 77(3), 493-509.
 13. Ke B., Ramalingegowda S. (2005), Do institutional investors exploit the post-earnings announcement drift? Journal of Accounting and Economics, 39(1), 25-53.
 14. Kahneman D., Tversky A. (1973), On the psychology of prediction, Psychological Review, 80(4), 237-251.
 15. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, Econometrica, 47(2), 263-292.
 16. Lee C.M.C., Shleifer A., Thaler R.H. (1990), Anomalies: closed-end mutual funds, Journal of Economic Perspectives, 4(4), 153-164.
 17. Perez K. (2012), Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna.
 18. Price S.M., Gatzlaff D.H., Sirmans C.F. (2012). Information uncertainty and the post-earnings-announcement drift anomaly: insights from REITs, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 44(1-2), 250-274.
 19. Shivakumar L. (2006), Accruals, cash flows and the post-earnings-announcement drift, Journal of Business Finance & Accounting, 33, 1-25.
 20. Skała D. (2008), Overconfidence in psychology and finance - an interdisciplinary literature review, Bank i Kredyt, 39(4), 33-50.
 21. Stunda R.A., Typpo E. (2004), The relevance of earnings and funds flow from operations in the presence of transitory earnings, Journal of Real Estate Portfolio Management, 10(1), 37-45.
 22. Szyszka A. (2001), Quarterly financial reports and the stock price reaction at the Warsaw Stock Exchange, EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper.
 23. Szyszka A. (2008), Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 10, 180-197, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 25. Szyszka A., Zaremba A. (2009), Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu na rynku papierów wartościowych, w: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, t. 2, Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 26. Ślepaczuk R. (2006), Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, eFinanse: finansowy kwartalnik internetowy, 1.
 27. Trzebiński A.A. (2015), Paradoks funduszy zamkniętych - wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych, Psychologia Ekonomiczna, 8, 25-40.
 28. Trzebiński A.A. (2015), Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, CeDeWu.
 29. Wilson G.P. (1987), 1986 Competitive Manuscript Award: the incremental information content of the accrual and funds components of earnings after controlling for earnings, The Accounting Review, 62(2), 293-322.
 30. Winnett A., Lewis A. (1995), Household accounts, mental accounts and savings behavior: Some old economics rediscovered?, Journal of Economic Psychology, 16(3), 431-448.
 31. Zielonka P. (2005), Efekt dyspozycji a teoria perspektywy, Decyzje, 3, 55-77.
 32. Zielonka P. (2015), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu