BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipski Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metodologia badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich : studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego, 2016, s. 73-76
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju, Rozwój lokalny, Gmina, Metodologia badań, Analiza jakościowa, Badania ankietowe
Sustainable development, Development strategy, Local development, District, Research methodology, Qualitative analysis, Questionnaire survey
Abstrakt
Analiza zebranego materiału empirycznego nie powinna ograniczać się do jego wymiaru ilościowego, ale może i powinna być uzupełniona - w dostępnym zakresie - analizą jakościową. Wbrew obiegowej opinii metodologicznej, oba rodzaje analizy (często sprowadzanej do prostej opozycji: liczbowa vs. nieliczbowa) nie są konkurencyjne względem siebie, ale komplementarne (przynajmniej tak powinny być traktowane z punktu widzenia maksymalizacji poznawczych celów badań). Ponadto, badania jakościowe wykraczają poza standardowo kojarzone z nimi wywiady fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione, interpretację materiałów biograficznych czy obserwację uczestniczącą. W odniesieniu do niniejszych badań analiza jakościowa opiera się na procedurze "rozumienia wyjaśniającego", która stara się wniknąć - poprzez połączenie zwykłej empatii oraz eksploracji uwarunkowań społecznych, stanowiących kontekst danej sytuacji badawczej oraz badanego przedmiotu - w motywy zachowań podmiotów społecznych (w niniejszym przypadku: relacji, opinii i ocen deklarowanych przez respondentów w ich odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu