BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorowska Anna (University of Lodz)
Tytuł
Shared Service Centres in Public Administration in Poland
Źródło
Information Systems in Management, 2017, vol. 6, nr 3, s. 181-191, tab., bibliogr. 26 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Współpraca, Administracja publiczna, Centra usług, Prawo zamówień publicznych
Cooperation, Public administration, Shared services, Public Procurement Act
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of this article is to present the form of organization cooperation which is the Shared Services Centre (SSC), discussing its adaptation in the public sector and drawing up a list of benefits of cooperation of public administration at various levels within such an entity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bar A. (2016) Centra usług wspólnych w ramach administracji, IT w administracji, 09/2016, 16-18.
 2. Borodziuk A. (2016) Wspólnie dla rozwoju miasta, IT w administracji, 09/2016, 19-21.
 3. Deloitte MCS Limited (2011) Shared Services Handbook. Hit the road, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/finance/SSC-Handbook-%20Hit-the-Road.pdf
 4. Ernst & Young (2015) Shared Service Center (SSC) - Enabling your business for success, http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/08/toward-shared-service-centre-excellence_en.pdf
 5. fDi Intelligence (2012) Poland on the rise in shared service centre rankings, http://www.fdiintelligence.com/Trend-Tracker/Poland-on-the-rise-in-shared-service-centre-rankings?ct=true
 6. HM Government - Cabinet Office (2005) Transformational Government - Enabled by Technology, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272244/6683.pdf
 7. Jabłonecki M. (2016) Konsolidacja służb IT na przykładzie sądów, IT w administracji, 09/2016, 22-23.
 8. KPMG (2009) Poland as a Destination for Shared Services Centers, 77-79, http://docplayer.net/3103329-Poland-as-the-destination-for-shared-services-centers-kpmg-in-poland.html
 9. Local Government Association (2015) National map of shared services 2014, http://www.local.gov.uk/shared-services-map
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej, Dz. U. 2010, Nr 181, poz. 1217, file:///C:/Users/Ania/Downloads/D20101217.pdf
 11. Szukalski S.M. (2010) Zagraniczne centra usług w Polsce. Aspekty empiryczne i teoretyczne, Badanie w ramach grantu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Poland.
 12. Szukalski S.M. (2012) Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, FOLIA OECONOMICA 268, 107-123.
 13. Tarasiewicz A., Tyniec A. (2014) Efektywność kosztowa i standaryzacja - wyzwania Centrum Usług Wspólnych KPRM, http://www.slideshare.net/JacekSzwarc/centrum-usug-wsplnych-kprm
 14. The Fortune 2015 Global 500, http://fortune.com/global500/2015/
 15. The Fortune 2016 Global 500, http://beta.fortune.com/global500/list
 16. Tholons (2014) 2015 Top 100 Outsourcing Destinations, http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240
 18. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. 2016, poz. 157, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000157 (in Polish).
 19. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 1020, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1020 (in Polish).
 20. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 446, http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2656_u.htm (in Polish).
 21. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2016, poz. 2156, http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-systemie-oswiaty/ (in Polish).
 22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej, Dz. U. 2016, poz. 575, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000575 (in Polish).
 23. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2013) Sprawozdanie z działalności ZUS za 2012 rok, http://www.zus.pl/bip/pliki/Sprawozdanie%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20ZUS%20za%202012%20r.pdf
 24. Zarządzenie Nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego oraz nadania statutu, ze zmianami, file:///C:/Users/Ania/Downloads/Status-i-podstawa-prawna%20(1).pdf
 25. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) (2015) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, https://absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2015_PL_150622_epub.pdf/a66bd034-6ea5-40ac-99a7-e78b4ecc6f69
 26. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) (2016) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, https://absl.pl/documents/2011212/0/Raport_ABSL_2016_PL.pdf/f2553eeb-7fec-48b1-98d7-b82c9b213ed9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu