BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dojrzałość procesowa i dojrzałość projektowa organizacji - analiza porównawcza
Process Management Maturity and Project Management Maturity in Organization - Comparative Analysis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 51-66, tab., bibliogr. 46 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami biznesowymi, Procesy biznesowe, Zarządzanie projektem, Analiza porównawcza
Business Process Management (BPM), Business processes, Project management, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy porównawczej dojrzałości procesowej i projektowej oraz wskazanie możliwości ich integrowania. Dla jego przygotowania wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

The aim of the present article is to identify the links between the notions of process management maturity and project management maturity as well as the possibility of integrating them. This issue is relevant due to the fact that in many organisations these notions occur next to each other. Despite significant differences between processes and projects in the ontological sense, managing them is mutually conditioned. Increasing both process - and project management maturity aims to improve the effectiveness of the organisation's activities, increase the likelihood for achieving its goals and strengthen its position on the market. This review paper is based on the critical analysis of the existing literature. It interprets the current state of knowledge in the field of process - and project management maturity of an organisation and indicates the possibilities of their integration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albliwi S.A., Antony J., Arshed n. (2014), Critical Literature Review on Maturity Models for Business Process Excellence, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Malaysia
 2. http://www.academia.edu/9930946/Critical_Literature_Review_on_Maturity_Models_for_Business_ Process_Excellence.
 3. Angermeier G. (2005), Projektmanagement-Lexikon, Projekt Magazin, Munchen.
 4. Berg C. (red.) (2000), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square.
 5. Bitkowska A., Domoń J. (2016), Zarządzanie procesami i projektami we współczesnych organizacjach, w: Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, red. A. Bitkowska, E. Weiss, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 6. Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 7. Borucki T. (2003), Projekt jako wstęp do zarządzania procesami, Harvard Business Review Polska, nr 7.
 8. Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Journal of Management and Finance", vol. 10, no. 1, part 3, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Burton C., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 10. Cieśliński W.B., Chomiak-Orsa I., Mierzyński J. (2014), Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw - aspekt metodologiczny, "Marketing i Rynek", nr 5.
 11. Dijkman R.M., Lammers S.V., Jong A. (2015), Properties that influence business process management maturity and its effect on organizational performance, Information Systems Frontiers, Springer, http://repository.tue.nl/f9167029-94c4-4e6d-ba38-49a0f84fd434.
 12. Dolata M. (2014), Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 13. Grajewski P. (2016), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 14. Grant P., Pennypacker S. (2006), Project management maturity. An assessment of project management capabilities among and between selected industries, IEEE Transactions of Engineering Management, vol. 53.
 15. Grela G. (2013), Ocena poziomu dojrzałości procesowej, w: Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 35, Rzeszów.
 16. Hałaczkiewcz M. (2007), Dojrzałość projektowa organizacji jako wyraz jej ewolucji w obszarze zarządzania projektami [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 17. Impact of Process Maturity on Business Performance (2008), https://pl.scribd.com/document/39257242/Detecon-Studie-Impact-of-Process-Maturity-on -Business-Performance, dostęp 26.02.2017.
 18. Jokiel G. (2016), Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu [w:] Społeczne aspekty zarządzania procesami, red. E. Mazur-Wierzbicka, P. Zwiech, seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, Zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Juchniewicz M. (2015), Osiąganie doskonałości w realizacji projektów przy wykorzystaniu modeli dojrzałości projektowej [w:] Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, red. M. Trocki, E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 20. Juchniewicz M. (2012), Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji działających w Polsce, w: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, red. P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 21. Juchniewicz M. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa.
 22. Jugdev K., Thomas J. (2002), Project management maturity models. The silver bullets of competitive adventage?, "Project Management Journal", vol. 33.
 23. Kerzner (2005), Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
 24. Khoshgoftar M., Osman O. (2009), Comparison of Maturity Models, John Wiley&Sons, New York.
 25. Kwak Y.H. (2000), Calculating Project Management's return on investment, "Project Management Journal", 31 (2).
 26. Lee R.G., Dale B.G. (1998), Business Process Management: Review and Evaluation, "Business Process Management Journal", vol. 4, No. 3.
 27. Meredith J.R., Mantel S.J. (2000), Project Management, John Wiley& Sons, New York.
 28. Nowosielski S. (2012), Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji [w:] Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, red. T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 264, Wrocław.
 29. Nowosielski S. (2011), Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 169, Wrocław.
 30. Nowosielski S. (2010), Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 31. PriceWaterhouseCoopers (2010), Badania nad poprawą wyników działalności przedsiębiorstw poprzez zarządzanie projektami, www.pwc.pl., dostęp 3.03.2017.
 32. Raport (2016): Dojrzałość procesowa organizacji, www.procesowcy.pl., dostęp 3.03.2017
 33. Raschke R.L., Ingraham L.R. (2010), Business Process Maturity's Effect on Performance, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=amcis2010, dostęp 27.02.2017.
 34. Rosemann M., de Bruin T. (2005), Application of a holistic model for determining BPM Maturity, BPTrends, February, s. 4, www.bptrends.com, dostęp 2.03.2017.
 35. Schmitt P. (2003), New product development: tools, tips, techniques, http://www.pmi.org/learning/library/new-products-development-tools-tips-techniques-7684, dostęp 27.02.2017.
 36. Seethamraju R. (2012), Business Process Management - A Missing Link in Business Education, "Business Process Management Journal", vol. 18, no. 3.
 37. Sońta-Drączkowska E. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji oraz sposoby jej pomiaru [w:] Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska, Bizarre, Warszawa.
 38. Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 39. Spałek S. (2013), Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 40. Spałek S. (2014), Does investment in Project Management pay off?, "Industrial Management & Data Systems", 114 (5), June.
 41. Spałek S. (2015), Granice inwestycyjne zwiększania stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosal, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 1, Opole.
 42. Trocki M. (2016), Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 43. Trocki M. (2014), Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa.
 44. Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 45. Trocki M. (2010), Podejście procesowe w zarządzaniu [w:] Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 46. http:www.sjp.pl/dojrzałość, dostęp 2.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu