BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształcenie inżynierów-ekonomistów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 1, s. 60-63
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie inżynierów, Edukacja ekonomiczna
Higher education, Education of engineers, Economic education
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Abstrakt
W coraz bardziej komplikującej się rzeczywistości pragmatyzmowi powinna towarzyszyć umiejętność współdziałania, a zatem i rozwijania kompetencji określanych jako miękkie, niebędących inżynierskimi. Na szczególną uwagę zasługuje komunikowanie się, a w tym m.in. objaśnianie, przekonywanie, argumentowanie i motywowanie. Dysponowanie przez inżyniera kapitałem relacyjnym wydaje się współcześnie nie do przecenienia. Jego wiedzy technicznej powinna towarzyszyć co najmniej świadomość znaczenia kompetencji miękkich. Nowa społeczna i ekonomiczna rzeczywistość rodzi zapotrzebowanie na osoby, które mogą podejmować, oprócz zagadnień sensu stricto technicznych, także inne kwestie ważne dla współczesnej organizacji, na skutek dysponowania wiedzą pozainżynierską. Powyższe znajduje wyraz w profilu kształcenia realizowanym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym (IE) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UE we Wrocławiu). Wydział ten funkcjonuje już od 1954 г., kiedy to odnotowano zapotrzebowanie przedsiębiorstw przemysłowych na wiedzę inżynierską powiązaną z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Był to jedyny wydział w kraju, który kształcił na potrzeby przemysłu tzw. inżynierów-ekonomistów, tj. ekonomistów dysponujących także wiedzą z zakresu techniki i technologii. Akceptacja wskazanego kształcenia interdyscyplinarnego przejawiała się w praktyce poprzez opinię, iż prezentowany Wydział stanowi kuźnię dyrektorów (menedżerów). Do tej pory znajduje to potwierdzenie nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, chemicznego oraz w organizacjach wytwarzających bioprodukty i odnawialne źródła energii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu