BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sytnik Inessa (Politechnika Opolska), Stopochkin Artem (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University), Trachuk Iryna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Potencjalne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej: kryteria do zrealizowania i kierunki współpracy
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 9, s. 89-103, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Współpraca międzynarodowa, Rozszerzenie UE
International politics, International cooperation, EU enlargement
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano obecny stan relacji między Ukrainą a kra - jami UE; przedstawiono k ryteria wstępu zrealizowane przez Ukrainę i pozostałe kryteria do zrealizowania; omówione m ożliwe kierunki współpracy Ukrainy i UE. O pracowanie obejmuje charakterystykę Ukrainy z punktu widzenia sytuacji gospodarczej kraju na podstawie wskaźni - ków makroekonomicznych oraz analizy handlu zagranicznego. Celem opracowania jest analiza możliwości potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej na podstawie charaktery - styki obecnego stanu relacji między Ukrainą a krajami UE . W związku z tym została przyjęta na stępująca hipoteza badawcza: Ukraina w długoterminowej perspektywie może stać się członkiem UE i osiągnąć z tego tytułu więcej korzyści niż ponieść kosztów. W procesie analizy zastosowano metodę obserwacyjną oraz metodę badawczą, wykorzystano metodę analizy porównawczej(abstrakt oryginalny)

The research examines the current state of relations between Ukraine and the EU countries; presents the criteria already implemented by Ukraine and other criteria to be imple - mented; the possible directions of cooperation between Ukraine and the EU have been mentioned. The study covers the characteristics of Ukraine from the prospective of economic situation based on macroeconomic indicators and the analysis of foreign trade. The aim of the study is to analyze the potential of Ukraine's membership in the European Union based on the characteristics of the current state of relations between Ukraine and the EU countries. Thus, the following research hypothesis has been adopted: in the long term prospective Ukraine may become a member of the EU and receive more benefits than to bear the costs. In the process of the analysis the observation and research methods as well as method of comparative analysis have been used(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czalyj, P.: Perspektywy integracji Ukrainy do UE, "Argumenty i fakty" 2007, nr 25.
 2. Partnerstwo wschodnie oraz idea integracji europejskiej, "Zewnętrzne sprawy" 2010, nr 11-12.
 3. Pyrożenko, O.W.: Europejska integracja Ukrainy jako problem działalności gorpodarczej, "Kontekst" 2002, nr 2.
 4. Snigyr, O.W. (red.): Integracja europejska Ukrainy: bieżąca sytuacja, zadania i priorytety polityki , NISD, Kijów 2010
 5. Główny Urząd Statystyczny(GUS) http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne [dostęp 2.05.2016]
 6. Memorandum między Ukrainą i Unią Europejską o podpisaniu porozumienia o współpracy w branży energetycznej z dnia 01 grudnia 2005, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg= 994_694 [dostęp 2.05.2016]
 7. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.urkstat.gov.ua/ [dostęp 2.05.2016]
 8. Polityczna część Umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/ 21/7019791/ [dostęp 12.05.2016]
 9. Program integracji Ukrainy do UE zatwierdzony Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 15 września 2000, www.customs.gov.ua [dostęp 12.05.2016]
 10. Ukraina XXI wieku. Strategia reform i społecznej konsolidacji. Fachowy raport NISD, http://www.niss.gov.ua/public/File/2010_Book/Poslanya_2010/ukr.pdf. [dostęp 20.04.2016]
 11. Umowa o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE, http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/euro-pean-integration/ua-eu-association. [dostęp 20.04.2016]
 12. Umowa stowarzyszeniowa z UE: część druga, http://uainfo.org/yandex/338758-ukrayina-pdpishe-ugodu-pro-asocacyu-z-yes-27-chervnya-geraschenko.html. [dostęp 20.04.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu