BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcik Agnieszka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Financial Restructuring of the Company's Liability by Insolvency Proceedings
Możliwość restrukturyzacji zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa w drodze postępowania upadłościowego
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 5-16, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Postępowanie upadłościowe, Zobowiązania finansowe
Restructuring of enterprises, Bankruptcy proceedings, Financial liabilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępowanie upadłościowe nie zawsze w praktyce prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie może być jedyną dostępną możliwością skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na analizie możliwości restrukturyzacji zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa na gruncie aktualnie obowiązującego Prawa upadłościowego i naprawczego, przy jednoczesnej ocenie ich skuteczności, z uwzględnieniem proponowanych zmian. (abstrakt oryginalny)

Bankruptcy in practice does not always lead to the liquidation of a company. Sometimes it may be the only available option for an effective restructure of a company which is in a difficult economic situation. This paper mainly focuses on the analysis of the options for restructuring a company's financial liabilities on the basis of the current Bankruptcy and Restructuring Law and also on assessing their effectiveness, taking into account proposed changes of law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. Jerzego Rokity. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 2. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 3. Kowalewska A.: Regulacje prawne w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego, [w:] II szansa dla Przedsiębiorców. Raport z badań. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 4. Lichtarski J.: O potrzebie i kierunkach rekonstrukcji systemu zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, [w:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.): Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowieckiego. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011.
 5. Płoch J., Gieronim M., Groble B.: Upadłość, czyli szansa na nowy start. "Na wokandzie", No. 16, 2/2013, www.nawokandzie.ms.gov.pl/numer16/wokanda-16/upadlosc-czyli-szansa-na-nowy-start.html.
 6. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I kwartale 2013 roku. Warszawa, 2 kwietnia 2013, www.coface.pl.
 7. Raport Euler Hermes: Upadłość przedsiębiorstw - czym się różni obecny kryzys od sytuacji z 2009 r., www.eulerhermes.pl/mediacenter/news/List/NewDocuments/130701_EM_upadlosc_czerwiec_2013_pdf.
 8. Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, 10 grudnia 2012.
 9. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, DzU, nr 16, poz. 93.
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1361.
 12. Uzasadnienie judykatur Sadu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNCP 1992, nr 7-8, poz. 137.
 13. Witosz A.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Lewis Nexis, Warszawa 2010.
 14. Zedler F.: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu