BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opolski Krzysztof (Uniwersytet Warszawski), Waśniewski Krzysztof (Stowarzyszenie Menedżerów Bankowości i Finansów, Warszawa)
Tytuł
Wdrożenie systemu zapewniania jakości metodą TQM jako proces innowacyjny w przedsiębiorstwie
Implementation of the System of Securing Quality with TQM Method as an Innovative Process in Companies
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 18, s. 45-85, rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Bezrobocie, Ekonomia polityczna
Capitalism, Unemployment, Political economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
System TQM można więc uznać za innowację organizacyjną, która rozprzestrzeniała się w światowej gospodarce przez ostatnie dziesięciolecia. Proces wdrażania TQM w pojedynczym przedsiębiorstwie jest procesem innowacyjnym, w którym pomysł i jego zastosowanie rodzą konkretną zmianę ekonomiczną. Ważne jest określenie, w jakim stopniu i w jaki sposób mechanizmy mikro i makroekonomiczne rządzące rozprzestrzenianiem się TQM wśród przedsiębiorstw można wyjaśnić przy pomocy teorii innowacji. Pierwszym krokiem takiego wyjaśnienia jest pytanie o racjonalność decyzyjną przedsiębiorstw. W literaturze poświęconej wdrożeniom TQM pojawia się wyraźny spór na ten temat. Według jednych wdrożenie TQM opiera się na czystym naśladownictwie, według innych zaś jest to racjonalna adaptacja do otoczenia rynkowego. Teoria innowacji zakłada, że racjonalność procesu wdrażania innowacji oraz jego uwarunkowania ekonomiczne mogą mieć trzy zasadnicze formy: a) autonomiczne tworzenie pomysłów i badanie możliwości ich zastosowania, czyli tworzenie innowacji; b) adaptację do otoczenia przez absorpcję (przyswojenie) cudzych innowacji, opartą na racjonalnej optymalizacji funkcji wypłat; c) adaptację do otoczenia przez absorpcję cudzych innowacji, opartą na czystym naśladownictwie. W dalszej części niniejszego opracowania przeanalizowane zostaną te trzy formy procesów innowacyjnych oraz możliwość ich zastosowania do wdrożeń TQM. (fragment tekstu)

Total Quality Management system may be considered a kind of organizational innovation, which has been spreading in the global economy for decades and which is significantly different from other changes in industrial organizations. The theory of innovation coincides with results of researches on the process and effects of TQM implementation in the companies; growing competition is the basic motive for implementing TQM. When quality starts to be systematically considered a factor for competitive advantage by companies on a given market, the actual question is no more whether to implement TQM or not but how profound and how fast the changes we want to achieve should be. Com panics implement TQM to secure a more or less stable status of a leader on its market. Further, a one time implementation of TQM may not be enough as a kind of race concerning quality level may occur among competing companies which apply TQM. In this context it is important to remember that every company displays a specific, natural pace of organizational change. If TQM is implemented at that precise pace, the process is not particularly costly. However, if we want to achieve tangible effects, like quality improvement, significantly quicker, the company has to pay the price of this greater speed. Models of absorption of innovation can help explain whether TQM implementation is a strictly rational choice of the company, or a decision based on imitation. Companies implement TQM especially under the pressure of imitation when on a given market business processes are so transparent for external subjects (consumers, investors), that the subjects can judge, without official certificates, how the companies apply the assumptions of TQM. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson E., Rosenkopf L., 1990, When do bandwagon diffusion roll? How far do they go? And when do they roll backwards? A Computer Simulation, "Proceedings of the Academy of Management Best Paper".
 2. Abrahamson E., Rosenkopf L., 1993, Institutional and competitive bandwagons: using mathematical modelling as a tool to explore innovation diffusion, "Academy of Management Review" nr 18.
 3. Arrow K.J. 1962, Economic Welfare and The Allocation of Resources for Invention. w: Nelson R.. The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, NBER Princeton University Press 1962, cyt. za: Molyneux P., Shamroukh N., 1999. Financial Innovation, John Wiley & Sons, Chichester, s. 91 93.
 4. Barney J. В. 1991, Firm resources and sustainable competitive advantage, "Journal of Management" nr 1 (17).
 5. Barney J. В., Wright P. M. 1998, On becoming a strategic partner: the roles of human resources in gaining competitive advantage, "Human Resource Management" nr 37.
 6. Barron J., Paulson Gjerde К., 1996, Who Adopts Total Quality Management (TQM): Theory and An Empirical Test, "Journal of Economics & Management Strategy" vol. 5, issue 1.
 7. Barzel Y., 1968, Optimal Timing of Innovations, "Review of Economics and Statistics" nr 50.
 8. Beck N., Walgenbach P. 1999, From Statistical Quality Control, over Quality Systems to Total Quality Management The Institutionalization of a New Management Approach, nr 99 62, Sonderforschungsbereich 504 Publications from Sonderforschungsbereich 504, Universität Mannheim.
 9. Böselie P., Paauwe J., Jansen P. G. W., 2001, Human Resource Management & Performance: lessons from the Netherlands, "The International Journal of Human Resource Management" nr 7 (12).
 10. Boselie P., van der Wiele Т., 2002, High Performance Work Systems. ERS 2002 44 ORG, Research Paper from Erasmus Research Institute of Management (ER1M), RSM Erasmus University.
 11. Chęnevert D., Tremblay M. 2001, Comparaison des politiques de remuneration en fonction des strategies organisationnelles, "CIRANO Working Papers from CIRANO" 04-01
 12. Clemenz G. 1992, Market structure and R&D competition, "European Economic Review" nr 36.
 13. David P. A. 1969, A contribution to the theory of distribution, "Research Memorandum" nr 71, Research Center in Economic Growth, Stanford University.
 14. Davies S., 1979, Diffusion of Process Innovations, - Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Delery J. E., Doty D. H. 1996, Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions, "Academy of Management Journal" nr 4 (39).
 16. Dissanayaka S. M., Kumaraswamy M. M., 2000, ISO 9000 and beyond: from a Hong Kong construction perspective, "Construction Management & Economics" vol. 18. issue 7.
 17. Dyer L., 1984, Studying human resource strategy: an approach and an agenda, "Industrial Relations nr 23.
 18. Easton G. S., Jarrell S. L. 1998, The Effects of Total Quality Management on Corporate Performance: An Empirical Investigation, "Journal of Business" vol. 71, issue 2.
 19. Fahrmi Y., 2002, Contribution 2 une theorie de la gestion de la quality totale: les determinants de l'efficacite, "Revue Finance Contrôle Strategie" vol. 5, issue 3.
 20. Farrel J., Saloner G., 1985, Standarization, compatibility and innovation, "Rand Journal of Economics" nr 16.
 21. Fouayzi H., Caswell J. A., Hooker N. H., 2006, Motivations of Fresh-Cut Produce Firms to Implement Quality Management Systems, "Review of Agricultural Economics" vol. 28, issue 1, s. 132-146.
 22. Gilbert R. J., Newberry M. G., 1982, Preemptive patenting and the persistence of monopoly, "American Economic Review" nr 72.
 23. Goldstein D., 1997, Clashing Paradigms? Total Quality, Financial Restructuring and Theories of the Firm, "Industrial and Corporate Change", vol. 6, issue 3.
 24. Grossman G. M., Shapiro C., 1987, Dynamic R&D Competition, "Economic Journal" nr 97.
 25. Guest D. E., 1997, Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda, "The International Journal of Human Resource Management" nr 8 (3 6).
 26. Kamień M. I., Schwartz N. L., 1982, Market Structure and Innovation, Cambridge Universitry Press, Cambridge, cyt. za: Molyneux P., Shamroukh N., 1999, Financial Innovation, John Wiley & Sons, Chichester, s. 107 113
 27. Katz M. L., Shapiro C., 1985, Network externalities, competition and compatibility, "American Economic Review" nr 75.
 28. Li Heng, Irani Zahir, Faniran Olusegun, Love Peter E. D., 2000, Total quality management and the learning organization: a dialogue for change in construction, "Construction Management & Economics" vol. 18, issue 3.
 29. Loury G. C., 1979, Market structure and innovation, "Quarterly Journal of Economics" nr 93.
 30. Malerba F., Orsenigo L., 1995, Schumpeterian patterns of innovation, "Cambridge Journal of Economics" nr 19.
 31. McCardle K. F., 1985, Information acquisition and the adoption of new technology, "Management Science" nr 31.
 32. Paauwe J., Richardson R., 1997. Introduction Special Issue on HRM and Performance, "The International Journal of Human Resource Management" nr 3 (8).
 33. Reingaum J. F., 1981, On the diffusion of new technology: a game theoretic approach, "Review of Economic Studies" nr 48.
 34. Reingaum J. F., 1981a, Market Structure and the diffusion of new technology, "Bell Journal of Economics" nr 12.
 35. Reingaum J. F., 1985, Innovation and industry evolution, "Quarterly Journal of Economics" nr 100.
 36. Scherer F. M., 1967, Research and Development under Rivalry, "Quarterly Journal of Economics" nr 71.
 37. Schuler R. S., Jackson S. E., 1987, Linking competitive strategies with human resource management practices, "Academy of Management Executive nr 1 (3).
 38. Vickers J., 1986, Notes on the evolution of market structure when there is a sequence of innovations, "Journal of Industrial Economics", nr35.
 39. Wernerfelt В., 1984, A resource based view of the firm, "Strategic Management Journal" nr 5.
 40. Zhang Z., 1999, Developing an instrument for measuring TQM implementation in a Chinese context, nr 99A48, Research Report from University of Groningen, Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu