BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczewski Leszek (Politechnika Opolska)
Tytuł
Bezpieczeństwo państwa a uchodźcy. Zastosowanie dialogu argumentacyjnego Marvina Browna
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 9, s. 122-132, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Etyka, Bezpieczeństwo
Refugees, Ethics, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zastosowanie elementów dialogu argumentacyjnego Marvina Browna do refleksji nad dylematem uchodźców. Główną tezą artykułu jest, że istnie - je niemal tyle samo argumentów przemawiających za przyjmowaniem uchodźców (w dużej mierze nielegalnych emigrantów), co argumentów przeciwnych ich przyjmowaniu. Podjęte przez autora zagadnienia powinny być przedmiotem licznych dalszych badań opinii publicznej we wszystkich krajach europejskich po to, aby rządzący podejmowali decyzje nie tylko nie sprzeczne z prawem, ale także niesprzeczne z etyką i jej różnorodnymi i komplementarnymi stanowiskami oraz, co najważniejsze, z poglądami większej części obywateli. Dialog bowiem sam w sobie jest wielką wartością. Prowadzenie takiego dialogu jest warunkiem trwania i rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Europie i w Polsce(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to use Marvin Brown's ethical process of decission ma - king to reflect on the dilemma of refugees in Europe. The main thesis of the article is that there are almost as many arguments in favor of accepting refugees (partially illigal immigrants) as argu - ments against their adoption. The issue taken by the author of the article should be the subject of numerous further research of public opinion in all European countries in order to help authorities to make decisions which should be not only consistent with the law, but also consistent with diverse and complementary concepts of ethics and, what is the most important, with the opinions of the greater part of citizens. In fact, the dialog has a great value itself. Such a dialogue is the requirement for the duration and development of the social market economy in Europe and also in Poland(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles: Etyka Nikomachejska. W: tenże: Dzieła wybrane. Warszawa:PWN 1996.
 2. Brown, M.: Proces etyczny: Strategia podejmowania właściwych decyzji. "Prakseologia" 1997, nr 1-4 (134 - 137).
 3. Jonas, H.: Zasada odpowiedzialności. Kraków: Platan 1996.
 4. Filek, J.: Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa. "Prakseologia" 2002, nr 142.
 5. Filek, J., Kwarciński, T.: Etyka pożytku - utylitaryzm. W: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski (red.). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PNW 2012.
 6. Kant, I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa: PWN 1984.
 7. Lewicka - Strzałecka, A.: Etyczne standardy firm i pracowników. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1999.
 8. Mill, J.S.: Utylitaryzm. Warszawa: PWN 2005.
 9. Tyszka, T., Macko, A.: Oceny i decyzje moralne. W: Biznes, etyka, odpowiedzialność, W. Gasparski (red.). Warszawa:Wydawnictwa Profesjonalne PNW 2012.
 10. Bauman Z., Gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było wymyśleć, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Prof-Zygmunt-Bauman-gdyby-nie-bylo-terrorystow-trzeba-by-ich-bylo-wymyslic,wid,18246674,wiadomosc.html[data dostępu 25.04.2016].
 11. Benedykt XVI. Encyklika Miłość w Prawdzie www. vatican.va holy_father/benedict_xvi/encyclicals 2009 [data dostępu 25.04.2016].
 12. Ojciec Klimuszko przewidział islamski potop w Europie https:// www.youtube. com/ wat-ch?v=h5Y-gabe3WA. [data dostępu 25.04.2016].
 13. Marta Górczyńska, http://wiadomosci.onet.pl/ekspertka-nie-mozna-uniemozliwiac-wjaz-du -uchodzcom-do-panstwa-ue/97l8n6[data dostępu 26.04.2016].
 14. https://www.youtube.com/watch?v=24m0wwezk5c, Uchodźcy: chcemy do Szwecji po ich pieniądze [data dostępu 25.04.2016].
 15. https://www.youtube.com/watch?v=tPTG42lBFWI, Moje jądra są spuchnięte. Uchodźcy domagają się sexu [data dostępu 25.04.2016].
 16. https://www.youtube.com/watch?v=el-eEK4bnzM. Skargi uchodźców w Holandii: nuda, zbyt wolny Internet [data dostępu 25.04.2016]
 17. https://www.youtube.com/watch?v=2PcJNKucjuE. [data dostępu 25.04.2016].
 18. http:/ natemat.pl/ 158523, dziennikarka -zostala -przeszmuglowana -lodzia- wraz-z-uchodźcami -nie-wiecej- niz-20-proc -osob -to-syryjczycy [data dostępu 25.04.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu