BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daroń Marta (Politechnika Częstochowska), Wójcik-Mazur Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Przedsiębiorczość akademicka - uwarunkowania i implikacje
The Academic Enterpreneurship - Trends and Implications
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 31-43, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Inkubatory przedsiębiorczości
Academic entrepreneurship, Enterprise incubators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przedsiębiorczością akademicką i działalnością uczelni wyższych w ramach, tzw. trzeciej misji. Przedstawiono podstawowe formy przedsiębiorczości oraz kształtujące ją inicjatywy akademickie. Ponadto zaprezentowano wyniki badania, odnośnie do wybranych aspektów przedsiębiorczości, przeprowadzonego wśród studentów wybranej uczelni wyższej o profilu technicznym. (abstrakt oryginalny)

In the article there are presented the issues related to the academic entrepreneurial and activities of universities in the framework of the so-called - their third mission. There are characterized basic forms of academic entrepreneurship and initiatives that help shaping this kind of entrepreneurship. Moreover, there are presented the results of a study regarding selected aspects of entrepreneurship, conducted among students of selected technical university. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski A., Mażewska M. (red.): Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
  2. Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
  3. Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A.: Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  4. Janowski A.: Słownik ekonomiczny. Instytut GSMiE, Kraków 1998.
  5. Krawczyk-Sokołowska I.: Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012.
  6. Matusiak K.B. (red.): Słownik pojęć. Innowacje i transfer technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  7. Matusiak K.B.: Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. SGH, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu