BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałka Aleksandra (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Zdezagregowany wskaźnik inflacji w polityce pieniężnej banku centralnego
Disaggregated Inflation Rate in the Monetary Policy of the Central Bank
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 1, s. 26-40, rys., tab., bibliogr. s. 39-40
Słowa kluczowe
Inflacja, Wskaźnik inflacji, Polityka pieniężna, Globalizacja, Luka popytowa
Inflation, Inflation rate, Monetary policy, Globalization, Demand gap
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E31, E52, F62
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zdezagregowanego wskaźnika cen w ocenie procesów inflacyjnych na przykładzie Polski. Prezentowane analizy wskazują, że podejście zdezagregowane pozwala na pełniejsze zrozumienie charakteru procesów cenotwórczych oraz na lepszą identyfikację czynników wpływających na kształtowanie się inflacji. Wyniki wskazują na trzy wnioski. Po pierwsze, znaczna część inflacji w Polsce jest uzależniona od czynników krajowych. Po drugie, nie należy utożsamiać wskaźnika inflacji bazowej z miarą presji popytowej w gospodarce. Po trzecie, zestaw czynników zewnętrznych kształtujących procesy cenotwórcze w Polsce jest stosunkowo szeroki i odmienny dla różnych komponentów wskaźnika cen. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting the results of the research concerning disaggregated price index in the assessment of inflation processes in Poland. Presented analysis shows that disaggregated approach allows for a fuller understanding of the nature of the price-setting process and better identification of factors affecting inflation. The results indicate three conclusions. Firstly, a significant part of the inflation in Poland is dependent on domestic factors. Secondly, the core inflation rate should not be equated with the measure of demand pressures in the economy. Thirdly, a set of external factors affecting the price-setting process in Poland is relatively wide and distinct for different components of the price index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aastveit, K.A., Bjornland, H.C., Thorsrud, L.A. (2011). The world is not enough! Small open economies and regional dependence. Working Papers 0005, Centre for Applied Macro- and Petroleum economics (CAMP), BI Norwegian Business School.
 2. Beck, G.W., Hubrich, K., Marcellino, M. (2006). Regional Inflation Dynamics within and across Euro Area Countries and a Comparison with the US. Computing in Economics and Finance, vol. 338, Society for Computational Economics.
 3. Beck, G.W., Hubrich, K., Marcellino, M. (2011). On the Importance of Sectoral and Regional Shocks for Price-Setting. CEPR Discussion Papers, vol. 8357.
 4. Blanchard, O.J., Cerutti, E., Summers, L. (2015). Inflation and Activity - Two Explorations and their Monetary Policy Implications. IMF Working Paper, vol. 230, no. 15.
 5. Boivin, J., Giannoni, M.P. (2007). Global Forces and Monetary Policy Effectiveness. W: International Dimensions of Monetary Policy, NBER Chapters (National Bureau of Economic Research, Inc.), s. 429-478.
 6. Boivin, J., Giannoni, M.P., Mihov, I. (2009). Sticky Prices and Monetary Policy: Evidence from Disaggregated US Data. American Economic Review, vol. 99, no. 1, s. 350-384.
 7. Borio, C.E.V., Filardo, A. (2007). Globalization and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation. Working Paper, no. 227, Bank for International Settlements, Basel.
 8. Bryan, M.F., Meyer, B. (2010). Are Some Prices in the CPI More Forward Looking Than Others? We Think So. Economic Commentary, Federal Reserve Bank of Cleveland.
 9. Bryan, M.F., Cecchetti, S.G. (1994). Measuring Core Inflation. W: Monetary Policy, NBER Chapters (National Bureau of Economic Research, Inc.), s. 195-219.
 10. Charnavoki, V., Dolado, J.J. (2014). The Effects of Global Shocks on Small Commodity-Exporting Economies: Lessons from Canada. American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 6, no. 2, s. 207-237.
 11. Ciccarelli, M., Mojon, B. (2010). Global Inflation. The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 92, no. 3, s. 524-535 (prev. EBC Working Paper 2005, no. 537).
 12. Clark, T.E. (2001). Comparing measures of core inflation. Economic Review, Q II, s. 5- 31.
 13. Dabusinskas, A., Randveer, M. (2006). Comparison of pricing behaviour of firms in the euro area and Estonia. Bank of Estonia Working Papers 2006-08, Bank of Estonia, revised 10 Dec. 2006.
 14. Del Negro, M., Schorfheide, F., Smets, F., Wouters, R. (2007). On the Fit of New Keynesian Models. Journal of Business & Economic Statistics, vol. 25, s. 123-143, American Statistical Association, April.
 15. Froehling, A., Lommatzsch, K. (2011). Output Sensitivity of Inflation in the Euro Area: Indirect Evidence from Disaggregated Consumer Prices. Technical Report, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.
 16. Globan, T., Arcabic, V., Soric, P. (2015). Inflation in new EU member states: A  domestically or externally driven phenomenon? Emerging Markets Finance and Trade, vol. 51, no. 6, s. 1-15.
 17. Hałka, A., Kotłowski, J. (2014). Does the Domestic Output Gap Matter for Inflation in a Small Open Economy? Eastern European Economics, vol. 52, no. 3, s. 89-107.
 18. Hałka, A., Kotłowski, J. (2016). Global or domestic? Which shocks drive inflation in European small open economies? Emerging Markets Finance and Trade, w druku.
 19. Hałka, A., Szafranek, K. (2016). Whose inflation is it anyway? The inflation spillovers between the euro area and small open economies. Eastern European Economics, vol. 54, no. 2, s. 109- -132.
 20. Hałka, A., Szafrański, G. (2015). What common factors are driving inflation in CEE countries? Working Papers NBP, no. 225.
 21. Jaaskela, J.P., Smith, P. (2013). Terms of trade shocks: What are they and what do they do? Economic Record, vol. 285, no. 89, s. 145- 159.
 22. Kapuściński, M., Kocięcki, A., Kowalczyk, H., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2016). Monetary transmission mechanism in Poland. What do we know in 2015? NBP Working Paper, no. 249.
 23. Kaufmann, D., Lein, S.M. (2013). Sticky prices or rational inattention - What can we learn from sectoral price data? European Economic Review, vol. 64, s. 384-394.
 24. Kuttner, K., Robinson, T. (2010). Understanding the flattening Phillips curve. The North American Journal of Economics and Finance, vol. 21, no. 2, s. 110-125, Elsevier.
 25. Maćkowiak, B. (2007). External shocks, U.S. monetary policy and macroeconomic fluctuations in emerging markets. Journal of Monetary Economics, vol. 54, no. 8, s. 2512-2520.
 26. Maćkowiak, B., Moench, E., Wiederholt, M. (2009). Sectoral Price Data and Models of Price Setting. Journal of Monetary Economics, vol. 56, s. 78-99.
 27. Nason, J.M., Smith, G. (2008). The New Keynesian Phillips Curve: Lessons from Single-Equation Econometric Estimation. FRB Richmond Economic Quarterly, vol. 94, no. 4, s. 361-395.
 28. Orphanides, A., van Norden, S. (2005). The Reliability of Inflation Forecasts Based on Output Gap Estimates in Real Time. Journal of Money, Credit and Banking, vol. 37, s.  583-601.
 29. Razzak, W.A. (2002). Monetary policy and forecasting inflation with and without the output gap. Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper Series DP2002/03, Reserve Bank of New Zealand.
 30. Rogers, S. (1998). Core Inflation: Concepts, Uses and Measurement. Occasional Papers, no. 24, South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre.
 31. Rumler, F., Valderrama, M.T. (2010). Comparing the New Keynesian Phillips Curve with time series models to forecast inflation. The North American Journal of Economics and Finance, vol. 21, no. 2, s.  126-144.
 32. Szafranek, K. (2016). Linking excessive disinflation and output movements in an emerging, small open economy. A hybrid New Keynesian Phillips Curve perspective. Working Papers NBP, no. 239.
 33. Vasicek, B. (2011). Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve in Four Central European Countries. Emerging Markets Finance and Trade, vol. 47, no. 5, s. 71-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu