BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musialik Wanda (Politechnika Opolska)
Tytuł
Przegląd polskich publikacji na temat "nieformalnych opiekunów seniorów w rodzinie". Ujęcie interdyscyplinarne od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych XXI wieku
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 9, s. 133-145, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Starzenie się społeczeństw
Family, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Schyłkowy okres życia seniorów często wymaga pomocy osób trzecich. Pol - ska norma kulturowa zadanie związała z funkcjonowaniem rodziny. Przez 150 lat od połowy XIX w. rodzinnych opiekunów postrzegano w kategorii osób winnych zaniedbań w stosunku do seniorów w rodzinach. Po tym czasie opisywane są ich trudności związane z podjętymi zobowiązaniami. Dostrzeżony przełom w upodmiotowieniu opiekunów w analizach naukowych wynikał z realizacji w latach 2003-2005 grantu EUROFAMCARE oraz z upowszechnienia jego wyników dotyczących obszaru polskiego(abstrakt oryginalny)

Polish cultural norm task related to the functioning of the family. The author took the effort to look for information in publications in an interdisciplinary perspective. For 150 years family caregivers have been recognized as guilty of negligence towards the elderly in the family. Nowadays caregivers describe their difficulties related to their care-giving commitments. This breakthrough in scientific analysis resulted from the implementation of the programme EUROFAMCARE in 2003-2005 and presentation of its results, which referred to Poland(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska, M.: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1. Wrocław: Ossolineum 1976.
 2. Bień, B.: Introduction to the EUROPAMCARE project in Poland. In: Family caregiving of the elderly in Poland, B. Bień (ed.). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006.
 3. Bień, B., Wojszel, Z., Wilmańska, J., Sienkiewicz, J.: Starość pod ochroną. Opiekunowie niesprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze Studium środowiska miejskiego i wiejskiego. Białystok: Oficyna Wydawnicza TEXT 2001.
 4. Bień, B., Wojszel, Z.B., Doroszkiewicz, H.: Poziom niesprawności osób w starszym wieku jako wskazanie do wspierania opiekunów rodzinnych. Level of disability of older persons as indication for supporting of family caregivers. "Gerontologia Polska" 2008, t.16, nr 1.
 5. Bień, B., Wojszel, Z.B.: Czynniki determinujące obciążenie opiekuna rodzinnego osoby starszej w Polsce. W: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej, M. Halicka, J. M, Halicki (red.). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006.
 6. Błędowski, P., Pędich, W.: Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niesprawnymi osobami starszymi. W: Między transformacją a integracją, P. Błędowski (red.). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 2004.
 7. Bronikowski, W.: Publications on Polish rural sociology, t. 1. Puławy: Państwowy Instytutu Nauk Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 1929.
 8. Brożek, L.: Hierowski, Z. (oprac.): Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk" 1965.
 9. Deharbe, J.: Kathechizm katolicki oraz rys historii religii dla gimnazyów i szkół realnych przez ... S.J. Za zezwoleniem autora na język polski przełożony. Z aprobacyą biskupia. Gdańsk: Drukiem Kafemana 1862.
 10. Fauve-Chamoux, A.: Starość i starzenie się w rodach pirenejskich w XVIII-XIX w. "Przeszłość demograficzna Polski" 1991, nr 18..
 11. Flis, J.: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, wyd. 2 uzup. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 2000.
 12. Grzelak, Z.: Inteligencja w społeczności wiejskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981.
 13. Heck, R.: Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1959.
 14. Hube, R. J. F.: Historya praw karnych słowiańskich, t. 1, cz. 2: Historya prawa karnego ruskiego. Warszawa 1872.
 15. Inglot, S. (red.): Historia chłopów polskich. Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza1980.
 16. Jurek, Ł.: Sektory opieki długoterminowej - analiza kosztów. Long term-care sectors - costs analysis. "Gerontologia Polska" 2007, t. 15, nr 4.
 17. Karczewska, B., Bień, B., Ołdak, E., Jamiołkowski, J.: Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi w Polsce - czynniki ryzyka obciążenia opieką. Family caregivers of older people with dementia or cognitive disorders in Poland - risk factors of care burden. "Gerontologia Polska" 2012, t. 20, nr 2.
 18. Kaczmarek, M., Durda, M., Skrzypczak, A.: Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera. "Gerontologia Polska" 2010, t. 18, nr 2.
 19. Kosmala, K., Kłoszewska, I.: Poczucie obciążenia opieką u opiekunów osób otępiałych. "Roczniki Psychogeriatrii" 2002, nr 5.
 20. Król, J.: Jackowice. Szkic monograficzny. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956.
 21. Minois, G., Historia starości: od antyku do renesansu. Warszawa: Marabut 1995.
 22. Michalkiewicz, S. (red.), Historia Śląska. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1985.
 23. Omyła-Rudzka, M.: BS/83/2012_Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku. Komunikat z badań. Warszawa 2012.
 24. Orzechowski, K.: Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu1959.
 25. Poniatowska, A.: Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie1971.
 26. Racław, M.: Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacanej pracy. W: O sytuacji ludzi starszych, J. Hryniewicz (red.). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa 2012.
 27. Stefaniuk, T.: Teologiczne aspekty koncepcji bliźniego w islamie - obrazy innowiercy i współwyznawcy. W: Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz boga w religiach monoteistycznych, W. Szczerba i in. (red.). Białystok: Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego 2010.
 28. Sygit, E., Ossowski, R.: Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć i wykształcenie. "Gerontologia Polska" 2008, t.16.
 29. Świętek, J.: Zwyczaje i pojęcia prawne ludu nadrabskiego. "Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne", Kraków 1896
 30. Górska, A.: Co 11. starszego pacjenta rodzina najchętniej zostawiłaby w szpitalu. "Gazeta Krakowska" z 2 X 2013 - www.gazetakrakowska.pl/artykul/1007953[dostęp 23.06.2015].
 31. Krajewski, A.: Niewesołe życie staruszka, www.wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/429713 [dostęp 6.12.2014].
 32. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000, www.books.google.pl/books?id=iTD-FSECe0e8C&printsec=frontcover&dq=inauthor: UNDP+Polska &hl=pl&sa=X&ei=cePBVMmiKcP0aMXZgqgL&ved=0CDMQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false [dostęp 22.01.2015].
 33. Smrokowska-Reichmann, A.: "Toksyczny senior" w perspektywie praktyki opiekuńczej, www.dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=12&art=1615 [dostęp 08.0215].
 34. Spisacka, S., Pluta, R.: Charakterystyka demograficzna opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera, www.neurocentrum.pl/biblioteka/stylzycia/tom3/spisacka3, [dostęp 10.03.2008].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu