BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Prawne uwarunkowania ochrony innowacji
Legal Protection as the Prerequisite of Innovations
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 79-98, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Prawo autorskie
Innovations, Protection of industrial property, Copyright law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrażanie innowacji jest jednym z kluczowych czynników rozwoju. Wymaga jednak nakładów, dlatego konieczne jest stworzenie gwarancji wyłączności korzystania z nich podmiotowi, który je poniósł. Przepisy prawa nie traktują jednak innowacji jako jednolitej kategorii. Wręcz przeciwnie, wyodrębniają i chronią wiele odmian wytworów umysłu ludzkiego. Nie wszystkie mogą być uznane za innowacje. Dlatego celem artykułu jest ukazanie w sposób przydatny dla menedżerów, w jaki sposób przepisy prawa własności intelektualnej można wykorzystać do ochrony innowacji. (abstrakt oryginalny)

Implementation of innovations is one of main factors of growth. However innovations need investments, thus investor should use them exclusively. The rules do not protect innovation as homogeneous term. Quite opposite they distinguish and protect many figments of human's brain. Not all of them can be acknowledged as innovations. This is the source of the study that aims to show from managers' point of view how intellectual property law protects innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron-Wiaterek M.: Środki prawne ochrony własności intelektualnej w stosunku pracy, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. TNOiK, Katowice 2012.
 2. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz Z., Traple E.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zakamycze, Kraków 2005.
 3. Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 4. Barta J.: Przedmiot prawa autorskiego, [w:] Barta J., Markiewicz R. (red.): System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 5. Bender L.: Wynalazki. Arkady, Warszawa 1995.
 6. Błeszyński J., Staszków M.: Prawo autorskie i wynalazcze. PWN, Warszawa 1983.
 7. Brzezińska A.: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, [w:] Załucki M. (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.
 8. Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 9. Gromnicka E.: Systemowe aspekty jednolitej ochrony patentowej w UE. EPS 2013, nr 4.
 10. Grzesiok-Horosz A.: Prawo autorskie, [w:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 11. Grzybowski S.: Prawo autorskie w systemie prawa, [w:] Grzybowski S., Kopff A., Serda J.: Zagadnienia prawa autorskiego. PWN, Warszawa 1973.
 12. Kępiński J.: Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego; umowy licencyjne dotyczące praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego. Zeszyty Naukowe, Prace z prawa własności intelektualnej, nr 118, Uniwersytet Jagielloński, 2012.
 13. Kępiński J.: Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 14. Kot szczęściarz. "Rzeczpospolita", 3-4 lipca 2010.
 15. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 16. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 17. Marcinkowska J.: Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia. Zeszyty Naukowe, nr 87, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
 18. McGowann P.: Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] Stewart D.M. (red.): Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 1994.
 19. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 20. Perlaki I.: Innowacje w organizacji. PWE, Warszawa 1983.
 21. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 22. Podrecki P.: Środki ochrony praw własności intelektualnej. LexisNexis, Warszawa 2010.
 23. Poźniak-Niedzielska M.: Niektóre aspekty pogranicza oznaczeń geograficznych i znaków towarowych w świetle prawa własności przemysłowej. Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce. Polska Izba Rzeczników Patentowych "Pirpat", Warszawa 2001.
 24. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.): Prawo własności intelektualnej. LexisNexis, Warszawa 2013.
 25. Kostański P. (red.): Prawo własności przemysłowej. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2014.
 26. Preussner-Zamorska J.: Dozwolony użytek chronionych utworów, [w:] Barta J., Markiewicz R. (red.): System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 27. Redlińska I.: Naskórek nowym źródłem komórek macierzystych. "Rzeczpospolita", 14.02.2007.
 28. Rysiewicz Z. (red.): Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1967.
 29. Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Zaręba J., Zawadzka Z.: Dozwolony użytek osobisty i publiczny, [w:] Sieńczyło-Chlabicz J. (red.): Prawo własności intelektualnej. LexisNexis, Warszawa 2009.
 30. Skowron K.: Pojęcie innowacji, [w:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 31. Stanisławska A.: Zaprzęgli salmonellę do walki z rakiem. "Rzeczpospolita", 13.08.2010.
 32. Stec P.: Prawo autorskie, [w:] Stec P. (red.): Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu. Branta, Bydgoszcz-Opole-Gliwice 2011.
 33. Szczepaniak M.: Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w przemysłach kreatywnych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. TNOiK, Katowice 2012.
 34. Szczepanowska-Kozłowska K.: Czy patent jednolity jest potrzebny - głos w dyskusji. EPS, nr 4, 2013.
 35. Szczotka J.: Treść prawa autorskiego, [w:] Poźniak-Niedzielska M. (red.): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007.
 36. Szewc A.: Autorskie prawa majątkowe, [w:] Szewc A. (red.): Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej. Zakamycze, Kraków 2003.
 37. Szewc A.: Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej, [w:] Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011.
 38. Szewc A.: O technice i pojęciach pokrewnych, [w:] Matlak A., Stanisławska-Kloc S. (red.): Spory o własność intelektualną. LEX, Warszawa 2013.
 39. Szewc A.: Wynalazczość pracownicza, [w:] Skubisz R. (red.): System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A. C.H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.
 40. Szewc T.: Rozwiązania, [w:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 41. Szewc T.: Wykorzystanie własności intelektualnej w inteligentnej specjalizacji w zakresie tradycyjnych produktów regionalnych, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. TNOiK, Katowice 2013.
 42. Sztucki T.: Encyklopedia marketingu. Placet, Warszawa 1998.
 43. Szymczak M. (red.): Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1981.
 44. Tischner A., [w:] Kostański P.: Prawo własności przemysłowej. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 45. du Vall M.: Prawo patentowe. Oficyna, Warszawa 2008.
 46. Żakowska-Henzler H.: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Scholar, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu