BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji
Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 19-23, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Relacje organizacja-otoczenie, Relacje organizacyjne, Negocjacje, Negocjacje w biznesie, Planowanie w przedsiębiorstwie, Analiza morfologiczna
Organization-environment relations, Organizational relationships, Negotiations, Negotiations in business, Enterprise planning, Morphological analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zastosowania metody analizy morfologicznej w procesie planowania negocjacji. Metoda ta może bowiem stanowić użyteczne narzędzie pomocnicze w fazie tworzenia wariantów rozwiązań negocjowanych zagadnień. Kolejną część opracowania stanowi syntetyczny opis metody analizy morfologicznej. W następnym punkcie scharakteryzowano fazę tworzenia wariantów rozwiązań w procesie planowania negocjacji. Sposób zastosowania analizy morfologicznej jako narzędzia wariantowania omówiono w kolejnym podrozdziale. W podsumowaniu wskazano korzyści tego zastosowania i kierunki dalszych badań w rozważanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The objective of the chapter is to present the idea of the application of morphological analysis within negotiations planning process. That method may constitute a useful tool of creating alternative solutions to negotiated problems. The first part of the chapter comprises a synthetic description of the morphological analysis. In the subsequent part the phase of generating alternatives within negotiations planning process is characterized shortly. The manner of applying morphological analysis as a tool for creating optional solutions is discussed in the next subchapter. Within the closing section the advantages resulting from such application are pointed out as well as the directions of further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
 2. Arciszewski Т., Kisielnicka J. (1977), Analiza morfologiczna, [w:] A. Góralski (red.), Zadanie, metoda, rozwiązanie, WNT, Warszawa, s. 76-96.
 3. Kozina A. (2012), Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 4. Kozina A. (2014), Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie (koncepcja metodyczna i studium przypadku), "Nauki o Zarządzaniu (Management Sciences)", Nr 1(18), s. 23-37.
 5. Lax D.A., Sebenius J.K. (1986), The Manager as Negotiator. Bargaining for Cooperation and Competitive Gain, The Free Press, New York.
 6. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
 7. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry В., Minton J.W. (2005), Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 8. Martyniak Z. (1982), Wstęp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Mastenbroek W. (1996), Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Proctor Т. (1998), Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa.
 11. Raiffa H. (1982), The Art and Science of Negotiation, Belknap Press, Cambridge.
 12. Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D. (2002), Negotiation Analysis. The Science and Art of Collaborative Decision Making, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 13. Rządca R. (2003), Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu