BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Identyfikacja stylów zarządzania w aspekcie kreowania reputacji przedsiębiorstwa jako pracodawcy
Identification of Management Styles in the Context of Creation Corporate Reputation as an Employer
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 99-112, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Styl zarządzania, Wartość przedsiębiorstwa, Marka przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Management style, Enterprise value, Enterprise's brand, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reputacja przedsiębiorstwa to opinia, jaką mają o nim interesariusze zewnętrzni oraz wewnętrzni. Każda z tych grup ocenia firmę przez pryzmat własnych potrzeb i oczekiwań. Pracownicy oceniają firmę jako pracodawcę, z punktu widzenia warunków pracy i płacy. Zbudowanie pozytywnej reputacji w otoczeniu nie jest możliwe bez dobrej opinii wewnętrznych interesariuszy. W związku z tym należy dbać o pozyskanie zaufania i pozytywnej opinii własnych pracowników. Niezwykle istotnym instrumentem oddziaływania w tym zakresie jest stosowany przez kierowników styl zarządzania. Celem artykułu jest identyfikacja stylu zarządzania z punktu widzenia jego wpływu na reputację przedsiębiorstwa jako pracodawcy na podstawie wyników badań w wybranej firmie produkcyjnej. (abstrakt oryginalny)

Corporate reputation is the opinion of external and internal stakeholders about the company. Each group evaluates the company through a prism of their own needs and axpectations. Workers evaluate the firm as an employer, in terms of pay and working conditions. Building a positive reputation in the environment is not possible without good opinion of internal stakeholders. Therefore, care must be taken to obtain trust and positive opinion of own employees. A very important instrument for impact in this area is the management style used by managers. In this paper there is an identification made of management style in terms of its impact on corporate reputation as an employer on the basis of the results of research in a selected manufacturing enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Dowling G.: Creating Corporate Reputations. Identity, Image and Performance. Oxford University Press, New York 2001.
 3. Dyla S.: Employer branding - przyciągaj "serce" pracowników. "Polski Przemysł", nr 3(14), 2012.
 4. Fombrun C.J., van Riel C.B.M.: The reputation landscape. "Corporate Reputation Review", No. 1-2(1), 1997.
 5. Krawiec F.: Kreowanie i zarządzanie reputacją. Difin, Warszawa 2009.
 6. Moroko L., Uncles M.D.: Characteristics of successful employer brands. "Journal of Brand Management", No. 16(3), 2008.
 7. Mroziewski M.: Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje. Difin, Warszawa 2005.
 8. Nie chcemy pracować w firmie o złej reputacji, www.praca.wp.pl/title,Nie-...wiadomosc.html.
 9. Niemczyk A., Niemczyk A.: Różne oblicza szefa, cz. I. "Marketing w Praktyce", listopad 2009.
 10. Niemczyk A., Niemczyk A.: Różne oblicza szefa, cz. II. "Marketing w Praktyce", grudzień 2009.
 11. Stewart D.M. (red.): Praktyka kierowania: jak kierować sobą, innymi i firmą. PWE, Warszawa 1994.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1996.
 13. Szwajca D.: Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy. "Marketing i Rynek", nr 7, 2011.
 14. Szwajca D.: Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 15. Walker K.: A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement and Theory. "Corporate Reputation Review", No. 12(4), 2010.
 16. Wojcik K.: Public Relations od A do Z, tom I. Placet, Warszawa 2001.
 17. Zdrojewska A.: Szkoła PR. Praca u podstaw, czyli zacznijmy od własnego podwórka. Agencja Publink, Brief 20, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu