BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyc Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Schneider Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii
Contract as a Subject of Scientific Observation in Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 48-60, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty długoterminowe, Egzekwowanie kontraktów, Kontrakty terminowe, Koszty transakcyjne, Teoria ekonomii, Teoria praw własności, Teoria gier, Teoria agencji, Zasada europejskiego prawa kontraktów
Long-term contracts, Contract enforcement, Fixed-period contracts, Transaction cost, Economic theory, Theory of property rights, Game theory, Agency theory, Principles of European Contract Law (PECL)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji i syntezy podejść badawczych, wykorzystujących, pojęcie kontraktu w teorii ekonomii, jako narzędzia wyjaśniania oraz rozumienia wyborów społeczno-ekonomicznych. W szczególności omówiono trzy zasadnicze podejścia badawcze wypracowane przez: nową ekonomię instytucjonalną, ekonomiczną analizę prawa i teorię gier. Przyjęto, że uznanie kontraktu za obiekt obserwacji naukowej w ekonomii jest heurystycznie płodne, zaś interpretacja kontraktu w kontekście analizy ponoszonych kosztów transakcyjnych może stanowić uniwersalną miarą oceny efektywności instytucji.(abstrakt oryginalny)

In the hereby article the identification and synthesis of research approaches that use the "contract" concept in the economic theory has been done. The contract concept has also been used as a tool for clarifying and understanding the socio-economic choices. The three essential research approaches have been discussed in particular: the neo-institutional, economic analysis of law and game theory one. It has been assumed that identifying the contract as a scientific observation object is heuristically fertile, and interpretation of the contract in the transaction cost analysis context can be a universal measure for institution effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commons J.R. (1990), Institutional Economics. Its Place in Political Economy, t. 1, Transaction Publishers, New Brunswick - London.
 2. Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Separation of Ownership and Control, "Journal of Law and Economics", Vol. 26, s. 301-325.
 4. Hardt Ł. (2005), Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 1-19.
 5. Hodgson G.M. (2004), The Evolution of Institutional Economics. Agency Structure and Darwinism in American Institutionalism, Routledge, London - New York.
 6. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, s. 305-360.
 7. Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 8. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 9. North D.C. (2004), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Pietraś Z.J. (2000), Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 11. Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa, http://www.pwsbia.edu.pl/pliki/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf (dostęp: 20.07.2016).
 12. Stankiewicz W. (2013), Instytucjonalna teoria kontraktów - presja prawa i ekonomii, "Ekonomia. Economics", No. 4(25), s. 273-288.
 13. Stelmach J. (2007), Spór o ekonomiczną analizę prawa [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Stelmach J., Brożek B., Załuski W. (2007), Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu