BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Lucyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Determinanty występowania miejsc pamięci przy polskich drogach
Determinants of the Occurrence of Roadside Memorials in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(3), s. 57-65, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Słowa kluczowe
Drogi, Socjologia, Wypadki drogowe
Road, Sociology, Road accidents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krzyże, kwiaty, znicze, a nawet nagrobki stojące w miejscu wypadku drogowego są częścią zjawiska określanego w literaturze światowej jako spontaniczne upamiętnienia (spontaneous memorialization) lub przydrożne pomniki (roadside memorials). Architekci, folkloryści, geografowie, psychologowie, socjologowie i inni naukowcy badają przydrożne pomniki pod względem wyglądu, lokalizacji, znaczenia dla ludzi, którzy je wystawili, nie zapominając o poszukiwaniu przyczyn ich pojawiania się we współczesnym świecie. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki determinują występowanie (powstanie i trwanie) miejsc pamięci przy drogach w Polsce. Chociaż wykorzystano głównie teksty wcześniej publikowane, to dane i ich interpretację zaprezentowano w nowym, oryginalnym zestawieniu. Struktura opracowania jest następująca: po zarysie literatury na temat spontanicznych miejsc pamięci zaprezentowano autorski model występowania tych miejsc przy drogach w Polsce, a następnie wybrane jego elementy szerzej omówiono w kolejnych trzech częściach artykułu.(abstrakt oryginalny)

Crosses, flowers, candles and even gravestones standing in places of fatal accidents are part of phenomenon which in world literature is called spontaneous memorialization or roadside memorials. Architects, folklorists, geographers, psychologists, sociologists and other scholars study roadside memorials in terms of their appearance, location, importance for people who erected them also seeking factors contributing to their occurance in the contemporary world. The aim of the article is to answer the following question: which factors determine occurance (erection and duration) of roadsied memorials in Poland? Although the article is based mainly on papers previously published, data and interpretation are presented in a new and original way. The structure of the article is the following: after the outline of the world literature on spontaneous memorialization, the author`s model of the occurrance of roadside memorials in Poland has been presented, followed by its selected elements further described in detail in the forthcoming three parts of the paper.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breen L. J., 2006, Silenced Voices. Experiences of Grief Following Road Traffic Crashes in Western Australia, Edith Cowan University, Perth.
 2. Clark J., Franzmann M., 2006, Authority from Grief, Presence and Place in the Making of Roadside Memorials, Death Studies, 30(6), 579-599. (DOI:10.1080/07481180600742574)
 3. Clark J., Cheshire A., 2004, RIP by the roadside: A comparative study of roadside memorials in New South Wales, Australia, and Texas, United States, Omega: The Journal of Death and Dying, 48, 203-222.
 4. Dickinson G. E., Hoffmann H., C., 2010, Roadside memorial politics in the United States, Mortality, 15 (2), 154-167.
 5. Everett H., 2002, Roadside Crosses in Contemporary Memorial Culture, University of North Texas Press, Denton.
 6. Henzel C., 1991, Cruces in the Roadside Landscape of Northeastern New Mexico, Journal of Cultural Geography, 11 (2), 93-106.
 7. Klaassens M., Groote P., Huigen P. P. P., 2009, Roadside memorials from a geographical perspective, Mortality, 14 (2), 187-201.
 8. Nešporová, O., Stahl I., 2014, Roadside memorials in the Czech Republic and Romania: Memory versus religion in two European post-communist countries, Mortality, 19 (1), 22-40. (DOI:10.1080/13576275.2013.870543)
 9. Nešporová, O., 2011, Private Grief in Public Space: Roadside Memorials in the Czech Republic [w:] M. Rotar, A. Teodorescu (red.), Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 331-350.
 10. Petersson A., 2009, Swedish Offerkast and Recent Roadside Memorials, Folklore, 120 (April), 75-91.
 11. Petersson A., 2010, The Production of a Memorial Place: Materialising Expressions of Grief [w:] M. Avril and J. D. Sidaway (red.), Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance, Ashgate Publishing, Farnham, 141-159.
 12. Przybylska L., 2011, Krzyże powypadkowe w pomorskim krajobrazie [w:] J. Borzyszkowski (red.), Nekropolie Pomorza, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, 629-636.
 13. Przybylska L., 2012, Krzyże i kapliczki przydrożne Litwy, Łotwy i Polski, Peregrinus Cracoviensis, 23, 121-132.
 14. Przybylska L., 2014, Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Przybylska L., 2015, Memorial crosses in Poland: a commonplace and contested element of public roads, Geografie, 120 (4), 507-526.
 16. Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg krajowych w 2012 roku, https://www.gddkia.gov.pl/ userfiles/articles/r/raporty-bezpieczenstwa-ruchudro_ 302/GDDKiA_Gdansk_Raport_BRD_2012.pdf. [29.01.2014]
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, 2015, GUS, Warszawa.
 18. Stahl I., 2013, Sudden Death Memorials in Bucharest: Mortuary Practices and Beliefs in an Urban Context, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 893-898.
 19. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD. Biuletyn informacyjny, 2012, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, http://www.its.waw.pl/Stan_BRD_w_krajach_ OECD,0,2431,1.html. [18.06.2016]
 20. Wypadki drogowe - raporty roczne, http://statystyka.policja. pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raportyroczne. html. [18.06.2016]
 21. Zimmerman, T. A., 2010, Roadside memorials in five south central Kentucky counties, Masters Thesis&Specialist Projects, Western Kentucky University, Bowling Green, Kentucky http:// digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article =1905&context=theses. [20.02.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-5915
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.018.6316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu