BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikucki Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wiśniewska-Juszczak Dorota (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny), Jabłońska Magdalena (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny)
Tytuł
Board-Level Recruitment Errors : Areas of Most Common Occurrence and Prevention Methods
Rekrutacje członków zarządów - najczęściej występujące błędy oraz sposoby ich zapobiegania
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 7-30, bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja kadr kierowniczych, Kryteria rekrutacji pracowników, Kadra kierownicza, Rozmowa kwalifikacyjna
Recruitment of management staff, Recruitment criteria, Managerial staff, Interview
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko wyższego szczebla jest zadaniem złożonym, a jego skutki mają zazwyczaj istotny wpływ na funkcjonowanie firmy zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długofalowo. Zważywszy na tak poważne konsekwencje, można byłoby przypuszczać, że rekrutacja na stanowiska zarządzające jest procesem przeprowadzanym w sposób ustrukturyzowany i rzetelny. Niestety wyniki badań z dziedziny selekcji kandydatów wskazują, że bardzo często tak nie jest.
Cele badań. Celem artykułu jest opisanie najczęściej spotykanych błędów poznawczych i organizacyjnych typowych dla procesu rekrutacji kandydatów na wysokie stanowiska. Dodatkowo artykuł zawiera zbiór rekomendacji dotyczących sposobów eliminacji najczęstszych problemów.
Metodologia. Najczęściej występujące błędy w rekrutacji na najwyższe stanowiska zostały zidentyfikowane na podstawie przeglądu literatury z dziedziny zarządzania. Wnioski wzbogacono przykładami i obserwacjami z praktyki własnej autorów badania oraz zinterpretowano w odniesieniu do badań z zakresu psychologii poznawczej i społecznej.
Kluczowe wnioski. Do najczęstszych błędów organizacyjnych można zaliczyć: brak planu rekrutacji, mało precyzyjny opis kandydata na stanowisko, niestosowanie narzędzi rekrutacyjnych innych niż rozmowa kwalifikacyjna, brak uwzględnienia dopasowania kandydata do kultury firmy i rynku, niedostateczną komunikację z kandydatami oraz błędy poznawcze w procesie decyzyjnym. W artykule przedstawiono rekomendacje dotyczące zaradzenia tym problemom. (abstrakt oryginalny)

Background. Finding a suitable candidate for a senior-level position is a complex task and its results are likely to have a significant effect on short- and long-term functioning of the company. Hence, it is especially important that the recruitment process is conducted in a structured and reliable manner. Unfortunately, research in the area of candidate selection shows that many a time it is not the case.
Research aims. The aim of the paper is to provide a concise overview of most common cognitive errors and organisational mistakes typical for the recruitment process as well as some recommendations to tackle these challenges.
Methodology. A review of literature in the field of management studies was conducted in order to determine the most common flaws in the selection of candidates for senior-level positions. The results of literature search were enriched with examples and observations from the authors' professional experience and interpreted with reference to research in cognitive and social psychology.
Key findings. Organisational mistakes such as no recruitment plan, no clear description of a desired candidate profile, failing to use effective recruitment methods other than the interview, lack of cultural fit and no understanding of the market as well as inadequate communication with candidates and cognitive biases in the decision-making process were identified as the most common flaws of the recruitment process. Recommendations on tackling these issues were provided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw Hill.
 2. Armstrong, M. & Taylor, S. (2014). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page Publishers.
 3. Arthur, W. Jr., Day E.A., McNelly T.L. & Edens P.S. (2003). A meta-analysis of the criterion related validity of Assessment Center dimensions, Personnel Psychology, 56, 125-154.
 4. Arvey, R.D., Gordon, M.E., Massengill, D.P. & Mussio, S.J. (1975). Differential dropout rates of minority and majority job candidates due to "time lags" between selection procedures, Personnel Psychology, 28(2), 175-180.
 5. Barber, A.E. (1998). Recruiting employees: Individual and organization perspectives. Thousand Oaks, CA: Sage.
 6. Ballantyne, I. & Povah, N. (2004). Assessment and Development Centres (2nd ed.). Hampshire: Gower Publishing, Ltd.
 7. Bell, A.H. (1992). Extraviewing: Innovative Ways to Hire the Best. Homewood, IL: Irwin Professional Pub.
 8. Birkinshaw, J., Bresman, H. & Hakanson, L. (2000). Managing the post-acquisition integration process: How the human integration and task integration processes interact to foster value creation, Journal of Management Studies, 37(3), 395-425.
 9. Breaugh, J.A. & Starke, M. (2000). Research on employee recruitment: So many studies, so many remaining questions, Journal of Management, 26(3), 405-434.
 10. Bull, C., Ornati, O. & Tedeschi, P. (1987). Search, hiring strategies, and labor market intermediaries, Journal of Labor Economics 5(4), S1-S17.
 11. Cappelli, P. & Keller, J.R. (2014). Talent management: Conceptual approaches and practical challenges, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behaviour, 1(1), 305-331.
 12. Carroll, M., Marchington, M., Earnshaw, J. & Taylor, S. (1999). Recruitment in small firms: Processes, methods and problems, Employee relations, 21(3), 236-250.
 13. Clark, T. (1992). Management selection by executive recruitment consultancies: A survey and explanation of selection methods, Journal of Managerial Psychology, 7(6), 3-10.
 14. Coad, A. (2007). Firm Growth: A Survey, Papers on Economics and Evolution 2007-03. Max Planck Institute of Economics, Evolutionary Economics Group.
 15. Deems, R.S. (1995). Hiring: More Than a Gut Feeling (Edition Unstated edition). Franklin Lakes, N.J: Career Pr Inc.
 16. DePamphilis, D. (2013). Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Seventh Edition (7th ed.). Amsterdam, Boston: Academic Press.
 17. Faulconbridge, J.R., Beaverstock, J.V., Hall, S. & Hewitson, A. (2009). The 'war for talent': The gatekeeper role of executive search firms in elite labour markets, Geoforum, 40(5), 800-808.
 18. Gërxhani, K. & Koster, F. (2015). Making the right move. Investigating employers' recruitment strategies. Personnel Review, 44(5), 781-800.
 19. Graves, L.M. & Karren, R.J. (1996). The employee selection interview: A fresh look at an old problem, Human Resource Management (1986-1998), 35(2), 163-180.
 20. Hayes, S. (1993). Human resources and the bottom line: mistakes are costly!, The Bottom Line, 6(2), 33-35.
 21. Hofstede, G. (2007). Asian management in the 21st century, Asia Pacific Journal of Management, 24(4), 411-420.
 22. Hogarth, R.M. (1980). Judgement and Choice: The Psychology of Decisions. New York: John Wiley and Sons.
 23. HRMI Digest (2007). Coping with the talent shortage: How GE, Rochester and other US firms have approached the recruitment conundrum, Human Resource Management International Digest, 15(3), 6-8.
 24. Jackson, S.E., Brett, J.F., Sessa, V.I., Cooper, D.M., Julin, J.A. & Peyronnin, K. (1991). Some differences make a difference: Individual dissimilarity and group heterogeneity as correlates of recruitment, promotions, and turnover, Journal of Applied Psychology, 76(5), 675-689.
 25. Jaworowska, A. (2011). Testy w biznesie. Standardy a praktyka. Serock: Pracownia Testów Psychologicznych.
 26. Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow (Reprint edition). New York: Farrar, Straus and Giroux.
 27. Kataoka, H.C., Latham, G.P. & Whyte, G. (1997). The relative resistance of the situational, patterned behavior, and conventional structured interviews to anchoring effects, Human Performance, 10(1), 47-63.
 28. Kawakami, K., Dovidio, J.F. & van Kamp, S. (2005). Kicking the habit: Effects of nonstereotypic association training and correction processes on hiring decisions, Journal of Experimental Social Psychology, 41(1), 68-75.
 29. Kerr, N.L. & Tindale, R.S. (2004). Group performance and decision making, Annual Review of Psychology, 55, 623-655.
 30. Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE.
 31. Lachowski, S. (2013). Od wartości do działania: przywództwo w czasach przełomowych. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 32. Ma, R. & Allen, D.G. (2009). Recruiting across cultures: A value-based model of recruitment, Human Resource Management Review, 19(4), 334-346.
 33. Mazur, B. (2012). Zarządzanie różnorodnością kulturową, Współczesne Zarządzanie, 3, 144-153.
 34. McDaniel, M.A., Whetzel, D.L., Schmidt, F.L. & Maurer, S.D. (1994). The validity of employment interviews: A comprehensive review and meta-analysis, Journal of Applied Psychology, 79, 599-661.
 35. Mileham, P. (2000). The 'science' of headhunting, Drug discovery today, 5(4), 161-163.
 36. Molenda, M. (2010). Pozyskiwanie pracowników - analiza błędów kadry rekrutującej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2(16), 165-175.
 37. Moscovici, S. & Zavalloni, M. (1969). The group as a polarizer of attitudes, Journal of Personality and Social Psychology, 12(2), 125-135.
 38. Newell, S. (2005). Recruitment and Selection. In: S. Bach (ed.), Managing Human Resources: Personnel Management in Transition (pp. 115-147). Oxford: Blackwell Publishing.
 39. Olszak, E. (2014). Nowoczesny dobór personelu - kierunki rozwoju metod i narzędzi w rekrutacji i selekcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349: Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, 283-294.
 40. von Raffler-Engel W. (1983). The Perception of Nonverbal in the Career Interview. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing.
 41. Rousseau, V., Aubé, C. & Savoie, A. (2006). Teamwork behaviors a review and an integration of frameworks, Small Group Research, 37(5), 540-570.
 42. Roselius, W. & Kleiner, B.H. (2000). How to hire employees effectively, Management Research News, 23(12), 17-23.
 43. Russo, G., Gorter, C., Nijkamp, P. & Rietveld, P. (1997). Employers' recruitment behaviour: an empirical analysis of the role of personnel management attitudes, Labour, 11(3), 599-623.
 44. Russo, G., Rietveld, P., Nijkamp, P. & Gorter, C. (1995). Issues in recruitment strategies: an economic perspective, International Journal of Career Management, 7(3), 3-13.
 45. Russo, G., Rietveld, P., Nijkamp, P. & Gorter, C. (2000). Search channel use and firms' recruitment behavior, De Economist, 148(3), 373-393.
 46. Rynes, S.L. (1991). Recruitment, job choice, and post-hire consequences: A call for new research directions. In: M.D. Dunnette, L.M. Hough (eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (vol. 2, pp. 399-444). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 47. Rynes, S.L., Bretz, R.D. & Gerhart, B. (1991). The importance of recruitment in job choice: A different way of looking, Personnel Psychology, 44, 487-521.
 48. Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis, Administrative Science Quarterly, 28, 339-358.
 49. Spence, L.J. (2016). The Obfuscation of Gender and Feminism in CSR Research and the Academic Community: An essay. In: K. Grosser, L. McCarthy, M. Kilgour (eds.), Gender Equality and Responsible Business: Expanding CSR Horizons. Greenleaf Publishing: Sheffield, UK.
 50. Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE.
 51. Szkop, K. (2012). Trafność metod doboru personelu wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. In: A. Grzegorczyk (eds.), Procesy decyzyjne w warunkach niepewności (pp. 110-134). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 52. Taylor, M.S. & Collins, C.J. (2000). Organizational recruitment: enhancing the intersection of research and practice. In: C.L. Cooper, E.A. Locke (eds.), Industrial and organizational psychology: Linking theory and practice (pp. 304-334). Oxford, UK: Blackwell.
 53. Tixier, M. (1996). Employers' recruitment tools across Europe, Employee Relations, 18(6), 69-80.
 54. Uggerslev, K.L., Fassina, N.E. & Kraichy, D. (2012). Recruiting through the stages: A meta-analytic test of predictors of applicant attraction at different stages of the recruiting process, Personnel Psychology, 65(3), 597-660.
 55. Van Clieaf, M.S. (1992). Strategy and structure follow people: Improving organizational performance through effective executive search, Human Resource Planning, 15(1), 33-46.
 56. Vieira Campos Proença, M.T. & Valente Dias de Oliveira, E.T. (2009). From normative to tacit knowledge: CVs analysis in personnel selection, Employee Relations, 31(4), 427-447.
 57. Raffler-Engel, W.V. (1983). The Perception of Nonverbal Behaviour in the Career Interview. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 58. Wachowiak, P. (2006). Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Dobór pracowników, raport z badań własnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 59. Wachowiak, P. (2009). Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, 2/3, 1087-1095.
 60. Witkowski, T. (ed.) (2007). Dobór personelu: koncepcje-narzędzia-konteksty. Taszów: Moderator.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.022.6703
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu