BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna polskich regionów - województwa peryferyjne vs województwa wiodące
Industrial Chains and the Innovation Activity of Polish Regions - Peripheral Provinces Vs. Leading Provinces
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 113-133, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Łańcuch dostaw, Przemysł, Region
Innovations, Supply chain, Industry, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadrzędnym celem artykułu była identyfikacja warunków determinujących aktywność innowacyjną łańcuchów dostaw w wybranych regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. W konsekwencji prowadzonych analiz określono uwarunkowania brzegowe dla regionalnych modeli sieci innowacji, uwzględniając równolegle specyfikę badanych województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu na grupie 1989 przedsiębiorstw ze wskazanych regionów. Metodyczna strona prowadzonych analiz bazowała na modelowaniu probitowym (rachunek prawdopodobieństwa). (abstrakt oryginalny)

The main objective of the study was the search for the conditions deciding about the innovative activity of the supply chains within the regional industrial systems in Poland. As a consequence, one had to determine the boundary conditions for the model of the regional innovation network, taking into account the specificity of the studied voivodeship: Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie and Wielkopolskie. The study was based on a questionnaire on the group of 1989 companies from the indicated regions. From the methodical side there was used the probit modelling (probability theory). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz M.: The origins of the post-war catch up and convergence boom, [w:] Fagerberg J., von Tunzelman N., Verspagen B. (eds.): The dynamics of Technology, Trade and Growth. Edward Elgar, London 1994.
 2. Abuhilal L., Rabadi G., Sousa-Poza A.: Supply Chain Inventory Control: A Comparison Among JIT, MRP, and MRP With Information Sharing Using Simulation. "Engineering Management Journal", Vol. 18, No. 2, 2006.
 3. Audretsch D.B.: Agglomeration and the location of innovative activity. "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 14, No. 2, 1998.
 4. Beaudry C., Breschi S.: Are Firms in Clusters Really More Innovative? "Economy. Innovation. New Technology", No. 12(4), 2003.
 5. Bouncken R.B.: Supply Chain Contingencies: The Effects of Up-Stream Directives on Supplier's Innovation Performance. "Engineering Management Journal", Vol. 23, No. 4, 2011.
 6. Brdulak H.: Łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej gospodarki. Trendy światowe i wnioski z Polski, [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.): Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe. Zeszyty Naukowe, nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2011.
 7. Christopher M.: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service. Financial Times Publishing, New York 1998.
 8. Dewar R.D., Dutton J.E.: The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis. "Management Science", Vol. 32, No. 11, 1986.
 9. Dosi G.: Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. "Journal of Economic Literature", No. 36, 1988.
 10. Guerrieri P.: Patterns of national specialisation In the global competitive environment, [w:] Archibugi D., Howells J., Michie J. (eds.): Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 11. Jüttner U., Christopher M., Baker S.: Demand Chain Management-Integrating Marketing and Supply Chain Management. "Industrial Marketing Management", Vol. 36, No. 3, 2007.
 12. OECD: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż 2005.
 13. Roy S., Sivaramakrishnan K., Wilkinson I.F.: Innovation Generation in the Supply Chain Relationships: A Conceptual Model and Research Propositions. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 32, No. 1, 2004.
 14. Szopik-Depczyńska K., Świadek A.: Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów, [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.): Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe. Zeszyty Naukowe, nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2011.
 15. Świadek A.: Regionalne systemy innowacji w Polsce. Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu