BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ ustawowych regulacji na standardy nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych
The Impact of Statutory Regulation on the Corporate Governance Standards in Housing Cooperatives
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 135-151, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Spółdzielnie mieszkaniowe, Regulacje prawne
Corporate governance, Housing cooperatives, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ ustawowych regulacji na standardy ładu korporacyjnego i procesy zarządcze w spółdzielniach mieszkaniowych. Cząstkowe problemy badawcze odnoszą się do zagadnień związanych z prawem uczestnictwa w walnym gromadzeniu, negatywnych implikacji wynikających z dualizmu ról pełnionych w organach spółdzielni, a także obejmują wnikliwe analizy przybliżające do udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego państwo toleruje funkcjonowanie spółdzielni, które nie dostosowały statutów do obowiązującego prawa. Autor omawia przepisy ustawowe, które pozytywnie oddziałują na standardy korporacyjne jednocześnie akcentując, iż winny one być bezwzględnie przestrzegane w świetle zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (abstrakt oryginalny)

The article is portraying the influence of statutory regulations on corporate governance standards and management processes in housing cooperatives. The fragmentary research problems refer to problems dealing with direct participation in the general meeting of members, negative consequence of accumulating positions in bodies of the cooperative and deeply analyses discussing fundamental question: why the state is tolerating the housing cooperatives which do not have adapted articles of association to the law in force? The author identifies and describes the basic law regulation which provides positive impact on corporate governance standards and should be ruthlessly warned in practice due to the Act of law and Constitution of the Republic of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatek-Zaguła I.: Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 3, 2012.
 2. Bończak-Kucharczyk E.: Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 3. Cioch H.: Prawo spółdzielcze. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 4. Minztberg H.: Zarządzanie. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Niedbała Z.: Formy demokracji wewnątrzspółdzielczej w spółdzielniach mieszkaniowych i zasada równych praw członkowskich. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4, 2009. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 6. Piechowski A.: Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna. "Ekonomia Społeczna", nr 1, 2013; Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 7. Pietrzykowski K.: Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2013.
 8. Walczak W.: Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności. "E-mentor", nr 2, 2012; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 9. Walczak W.: Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, [w:] Flaszewska S., Lachiewicz S., Nowicki M. (red.): Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości. Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 10. Walczak W.: Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych. "Przegląd Corporate Governance", nr 3, 2011; Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2011.
 11. Walczak W.: Współpraca rady nadzorczej i zarządu w spółdzielni mieszkaniowej - studium przypadku. "Przegląd Corporate Governance", nr 4, 2011; Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2011.
 12. Walczak W.: Odwołanie członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej - formalne procedury a praktyka. "Przegląd Corporate Governance", nr 3, 2012; Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2012.
 13. Walczak W.: Failures of corporate governance in housing cooperatives - case study. "Management and Business Administration. Central Europe", No. 3, 2013; Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 14. Walczak W.: Złożoność relacji pomiędzy organami spółdzielni - teoria i praktyka. "Przegląd Corporate Governance", nr 4, 2013; Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2013.
 15. Zoll A.: Państwo prawa jeszcze w budowie. A. Zoll w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 16. http://isap.sejm.gov.pl.
 17. www.krs.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu