BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zoła Magdalena (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Zarządzanie czasem w projekcie z uwzględnieniem ryzyka
Time Management in a Project : Approaches Considering Risk
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 153-166, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Harmonogram, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Gospodarowanie czasem
Project management, Schedule, Risk, Risk management, Time economizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zarys rozwoju metod, pozwalających na analizę i zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją harmonogramu projektu. Opisano klasyczne podejścia, jak również najnowsze trendy w tej dziedzinie, pojawiające się zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce biznesowej. Zostały także wskazane ograniczenia tych metod oraz obserwacje, dotyczące ich praktycznej implementacji w zarządzaniu projektami. (abstrakt oryginalny)

The article presents an overview of the development of the methods for analysing and managing risk involved in the realisation of the project schedule. Classic approaches were described as well as recent trends in the field, both in scientific research and business practice. The paper also enumerates the limitations of these methods and makes remarks on their practical implementation in project management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat A., Stawicki J.: Agile i Tradycyjne Zarządzanie Projektami: "wojna światów" czy konwergencja? "Zarządzanie Projektami", nr 2(2), 2013.
 2. Błaszczyk T.: Świadomość i potrzeby stosowania metod badań operacyjnych w pracy polskich kierowników projektów. Prace Naukowe, nr 238, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 3. Bonnal P., Gourc D., Lacoste G.: Where Do We Stand with Fuzzy Project Scheduling? "Journal of Construction and Management", Vol. 130, Iss. 1, 2004.
 4. Chanas S., Kamburowski J.: The use of fuzzy variables in PERT. "Fuzzy Sets and Systems", Vol. 5, Iss. 1, 1981.
 5. Cunha R., Pereira C.S., Pinto J.A.: Agile software project: Proposal of a model to manage risk. Proceedings of Information Systems and Technologies (CISTI), Lisbon 2013.
 6. Dean B., Mantel S., Roepcke L.: Research project cost distribution and budget forecasting. "IEEE Transactions on Engineering and Management", Vol. 16, Iss. 4, 1969.
 7. Dodin B.: A Practical and Accurate Alternative to PERT, [in:] Józefowska J., Węglarz J. (eds.): Perspectives in Modern Project Scheduling. Springer, New York 2006.
 8. Dodin B., Sirvanci M.: Stochastic Networks and the Extreme Value Distribution. "Computers and Operations Research", Vol. 17, Iss. 4, 1990.
 9. Goldratt E.M.: Critical chain. The North River Press, Great Barrington, MA 1997.
 10. Hullet D.T., Nosbisch M.R.: Integrated Cost-Schedule Risk Analysis. "Cost Engineering", Vol. 54, No. 6, 2012.
 11. ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary. International Organization for Standardization, Geneva 2009.
 12. Jajuga K. (red.): Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
 13. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 14. Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. Houghton Mifflin Co., Boston and New York 1921.
 15. Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. PWN, Warszawa 2012.
 16. Kuchta D.: Zarządzanie czasem i ryzykiem projektów - nauka a praktyka, [w:] Trzaskalik T. (red.): Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 17. Kwak Y.H., Ingall L.: Exploring Monte Carlo Simulation Applications For Project Management. "Risk Management", No. 9, 2007.
 18. MacCrimmon K.R., Ryavec C.A.: An Analytical Study of the PERT Assumption. "Operations Research", Vol. 12, Iss. 1, 1964.
 19. Mansoorzadeh S., Yusof S.M., Zeynal H., Mansoorzadeh S.: A Risk-Based Project Schedule Estimation Method to Improve Project Reliability. "Advanced Science Letters", Vol. 13, No. 1, 2012.
 20. Masmoudi M., Haït A.: Project scheduling under uncertainty using fuzzy modelling and solving techniques. "Engineering Applications of Artificial Intelligence", Vol. 26, No. 1, 2013.
 21. Metropolis N., Ulam S.: The Monte Carlo Method. "Journal of the American Statistical Association", Vol. 44, No. 247, 1949.
 22. Pawlak M.: Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 23. Pritchard C.L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. WIG-Press, Warszawa 2002.
 24. Van Slyke R.M.: Monte Carlo Methods and the PERT Problem. "Operations Research", Vol. 11, Iss. 5, 1963.
 25. Virine L., Trumper M.: Project Decisions - The Art and Science. Management Concepts, VA 2008.
 26. Ward S., Chapman C.: Transforming project risk management into project uncertainty management. "International Journal of Project Management", Vol. 21, Iss. 2, 2003.
 27. Williams T.: The Contribution of Mathematical Modeling to the Practice of Project Management. "IMA Journal of Management Mathematics", Vol. 14, Iss. 1, 2003.
 28. Zajączkowski G.: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Case Study: wdrożenie metody Łańcucha Krytycznego. "Zarządzanie Projektami", nr 2(2), 2013.
 29. Manifest Agile, http://agilemanifesto.org, 26.12.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu