BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej
The Phenomenon of Housing Poverty in the European Union
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 1, s. 77-89, rys., tab., bibliogr. s. 88-89
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Mieszkania, Poziom życia, Metoda TOPSIS
Poverty, Dwellings, Living standard, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, R23
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena zmian zjawiska ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2005 i 2013 w kontekście polityki spójności. W badaniu przestrzennego zróżnicowania ubóstwa mieszkaniowego zastosowano miernik syntetyczny skonstruowany z wykorzystaniem metody wzorcowej TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). Artykuł opracowano na podstawie danych statystycznych pochodzących z badań EU-SILC. Z przeprowadzonego badania wynika, że w 2013 r. w stosunku do 2005 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie skali ubóstwa mieszkaniowego, zwłaszcza w krajach UE, które w 2005 r. charakteryzowały się najwyższym jego poziomem. Jednak Rumunia i Łotwa miały nadal wysoki poziom ubóstwa, w szczególności w relacji do państw Europy Zachodniej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to identify and assess changes in housing poverty in the European Union (EU) in 2005 and 2013 in the context of cohesion policy. In the study of spatial differentiation of housing poverty, a synthetic measure was used. It was created with support of the TOPSIS standard method (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). The article is prepared on the basis of statistical data from the EU-SILC surveys. The study shows that in 2013 compared to 2005, there was a significant reduction in housing poverty, especially in the EU countries which in 2005 were characterized by the highest level of poverty. However, in Romania and Latvia, high level of poverty was still maintained, particularly in comparison with the countries of Western Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Copeland, P., Daly, M. (2012). Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020. Journal of European Social Policy, vol. 22, no. 3, s. 273- -287.
 2. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Słaby, T., Witek, J. (2013). Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa: SGGW.
 3. Eurostat (2015a). EU-SILC (The EU-Statistic on Income and Living Conditions - SILC). Pobrano 20.07.2015 r.
 4. Eurostat (2015b). Housing poverty (Database), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ /index.php/Housing_statistics/pl. Pobrano 20.07.2015 r.
 5. Kozera, A., Kozera, C. (2011). Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 22, no. 4, Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.
 6. Kozera, A., Kozera, C. (2014). Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, nr 1(348), Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 7. Nowotnik, D., (2011). Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 18.
 8. Olech, P. (2009). Wykluczenie mieszkaniowe - zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej (ekspertyza), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 9. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, nr 35, Warszawa: SGH.
 10. Radziukiewicz, M. (2006). Zasięg ubóstwa w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Salamon, M., Muzioł-Węcławowicz, A. (red.) (2015). Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa: Habitat for Humanity Poland.
 12. Stanisławska, J., Kozera, A. (2014). Sytuacja mieszkaniowa ludności z marginesu socjalnego Poznania. W: Z. Galor, B. Goryńska- Bitner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, Bielefeld.
 13. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 14. Zalega, T. (2013). Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne. Handel wewnętrzny, nr 2 (343), s. 45-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu