BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Cabała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Identyfikacja i pomiar pozycji podmiotów w sieciach organizacyjnych
Identification and Measurement of the Position of Actors in Organizational Networks
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 23-40, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Analiza sieci społecznych, Pomiary, Analiza sieciowa
Social Network Analysis (SNA), Measurement, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu Model oceny efektywności sieci biznesowych. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01030.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sposób określania pozycji podmiotów w sieciach organizacyjnych, z wykorzystaniem metod analizy sieciowej, które w skrócie nazywane są jako metody SNA (Social Network Analysis). Rosnąca popularność tego podejścia wynika obecnie nie tylko z potrzeby wykorzystania efektywnych narzędzi badania nowych form organizacyjnych, lecz także z coraz szerszej dostępności programów komputerowych, ułatwiających dokonywanie żmudnych obliczeń. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne założenia analizy sieciowej oraz pojęcie i miary centralności. Druga część przedstawia przykład wykorzystania analizy sieciowej do badania pozycji podmiotów w sieci organizacyjnej (centralności) na przykładzie wybranej sieci. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method for determining the position of actors in organizational networks using network analysis methods that are called as a method of SNA (Social Network Analysis). The growing popularity of this approach does not only result from the need to use effective tools for the study of new forms of organization, but also with the wider availability of computer programs to help make tedious calculations. The first part of the article presents the main points of network analysis and the concept and measure of centrality. The second part discusses the problem of using network analysis to examine the position of actors in the selected organizational network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batagelj V., Mrvar A.: Pajek - Program for Large Network Analysis, 1996.
 2. Batorski D.: Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji. Środowisko i warsztat ewaluacji, pod redakcją A. Haber i M. Szałaja. PARP, Warszawa 2008.
 3. Borgatti S.: Centrality and network flow. "Social Networks", No. 27, 2005.
 4. Brandeis L.: Other people's money: And how the bankers use it. Frederick A. Stokes, New York 1914.
 5. Burt R.: Structural holes: The social structure of competition. Harvard University Press, Cambridge 1992.
 6. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 7. Davis G.: Agents without principles? The spread of the poison pill through the intercorporate network. "Administrative Science Quarterly", No. 36, 1991.
 8. Davis G., Greve H.: Corporate elite networks and governance changes in the 1980's. "American Journal of Sociology", No. 103, 1997.
 9. Ebers M. (ed.): The Formation of Inter-organizational Networks. Oxford University Press, Oxford 1997.
 10. Freeman L.C.: Centrality in social networks: I. conceptual clarification. "Social Networks", No. 1, 1979.
 11. Grzebyk M.: Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw. "Przedsiębiorstwo i Region. Konkurencyjność a innowacyjność", nr 1, 2009.
 12. Góra J.: Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań. Wyd. A.P. Biedrońscy, Wrocław 2008.
 13. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. C.H.Back, Warszawa 2012.
 14. Scott J.: Social Network Analysis: a handbook. Sage Publications, Londyn 2000.
 15. Stachowicz-Stanusch A., Sworowska A.: Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów wiedzy w procesach innowacyjnych. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Politechnika Opolska, Opole 2011.
 16. Wasserman S.: Models and methods in social networks analysis. Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 17. Wasserman S., Faust K.: Social Networks Analysis: Methods and applications. Structural analysis in the social sciences. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 18. Watts D.J.: Networks, dynamics, and the small-world phenomenon. "American Journal of Sociology", No. 105(2), 1999.
 19. Wellman B.: Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, [in:] Berkowitz S.W. (ed.): Social structures: A Network Approach. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 20. Van de Ven A., Poole M.: Explaining Development and Change in Organizations. "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 3, 1995.
 21. Zdziarski M.: Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych. "Organizacja i Kierowanie", nr 1, 2012.
 22. Análisis de redessociales, Who is central to a social network? It depends on your centrality measure, http://arsuns.blogspot.com/2013/10/centralidad-en-redes-sociales-depende.html, 2014.
 23. http://wklaster.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu