BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałaburda Dorota A. (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości)
Tytuł
Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Securitization as a Method of Financing Local Government Units
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 175-185, bibl.14 poz.
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja, Samorząd terytorialny, Transfer ryzyka
Securitization, Local government, Risk transfer
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji, w którym inicjatorem procedury jest jednostka samorządu terytorialnego. Sekurytyzacja to technika refinansowania dokonywana w oparciu o aktywa. W Polsce nie ma odrębnego aktu prawnego regulującego sekurytyzację, co zwiększa ryzyko prawne przy wykorzystaniu tej formy finansowania przez samorządy. Przy czym w warunkach wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sekurytyzacja może być korzystną formą finansowania, która umożliwia pozyskanie środków i transfer ryzyka na inwestorów. Z drugiej strony uruchomienie tego procesu wymaga poniesienia znacznych kosztów i władze samorządowe powinny dokonać kalkulacji opłacalności wykorzystania tego instrumentu finansowego.(abstrakt oryginalny)

This article presents a process of securitization, from a point of view of a local government, the initiator of the process. Securitization is a method oflocal governments units refinancing based on the use of assets. In Polish legal system there are basically two normative acts which provisions refers to the issue of securitization; the act on investment found and the Banking Law Act. Those acts do not regulate a securitization process as a whole. Securitization as a method of financing of local government units have many benefits. A process of securitization has been discussed as well as a cost of such a process of refinancing. The local governments should take into consideration advantages and disadvantages ofthis process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz-Szkutniak, M., Lawędziak, B., Szkutniak, W., Wolny-Dominiak, A., Zakrzewska- -Derylak, B. (2009). Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 2. Bielawska, A. (2008). Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12 (s. 161-169). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 3. Bucholski, R. (2012). Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 46, sectio H Oeconomica (s. 90-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie.
 4. Clist, A. (1999). Zasady sekurytyzacji. [W:] J. Zombirt (red.), Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.
 5. Dawidowicz, D. (2014). Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomiczne Problemy Usług, 115 (s. 33-50). Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dusza, D. (2012). Nowe źródło pozyskiwania funduszy. Pobrane z: http://www.wspolnota.org.pl/ aktualnosci/aktualnosc/nowe-zrodlo-pozyskiwania-funduszy/ (2016).
 7. Kreczmańska-Gigol, K. (2009). Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce. Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, 95 (s. 9-19). Warszawa.
 8. Mituś, A. (2014). Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego - zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362 (s. 286-299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Półtorak, B. (2007). Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych. Warszawa: CeDeWu.
 10. Pyka, I. (2003). Finansowanie banków przez sekurytyzacją aktywów. W: J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, t. II (s. 137-145). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 12. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. DzU 1936, nr 37, poz. 282, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu