BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Analiza dyskryminacyjna w ocenie wiarygodności kredytobiorców
Discriminant Analysis to Credit Granting Procedure
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 87-95, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Wiarygodność, Analiza dyskryminacyjna
Credit risk, Credibility, Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnim okresie pojawiło się w Polsce wielu pośredników finansowych, którzy udzielają kredytów celowych bez zbędnych formalności bankowych. Pośrednik, podejmując decyzję o przyznaniu kredytu, ponosi ryzyko kredytowe zależne od danych uzyskiwanych od osób ubiegających się o kredyt. Badając zdolność kredytową swoich klientów, próbuje ustalić i oszacować specyficzne przy zaciąganiu kredytu "ryzyko jakościowe" (częściowy lub zupełny brak spłaty, zwlekanie z zapłatą), by stwierdzić, czy może liczyć na zgodną z przepisami spłatę kredytu. Ze względu na zdolności kredytowe generalnie kredytobiorców dzielimy na wiarygodnych - tych, którzy dokonali całkowitej spłaty kredytu według umowy i niewiarygodnych - tych, którzy nie dokonali spłaty kredytu lub go dokonali z niedopuszczalnymi opóźnieniami. (fragment tekstu)

In linear discriminant analysis, one attempts to derive the linear combination of variables that discriminates best between the two or more defined groups. Since discriminant analysis is a method of pattern recognition, discriminant weights are estimated on the basis of the training sample. Then critical values for all of the groups are evaluated and depending on the value of the discriminant function calculated for individual credit, all investigated cases are placed into certain classes. The paper deals with the problem whether and to what extent multivariate linear discriminant analysis (MDA) is suitable for the credit. 4746 data records, each of which representents the annual financial statements of a person formed the basis of the inquiry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel Amir D., Complete Bussines Statistics, IRWIN Homewood Illinois, Boston MA 1989.
 2. Altman E.I., Corporate Financial Distress and Bankruptcy, Second Edition, John Wiley & Sons, New York 1993.
 3. Altman E.I., Financial Ratios Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy ,,Journal of Finance" 1968, nr 23.
 4. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 5. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 6. Kaminski W., Strumillo P., Kernel Ortogonalization in Radial Basis Function Neural Networks, "JEEE Transactions on Neural Networks" 1997, nr 5, vol. 8.
 7. Keysberg G., Die Anwendug der Diskriminanzanalyse zur statistichen Kreditwürdigkeitsanalyse im Konsumentenkreditgeschäft, Köln 1989.
 8. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 9. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
 10. Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
 11. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1977.
 12. Rehkugler H., Poddig Th., Klassifikation von Jaresabschlüssen mittels Multilayer-Preceptrons - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen, "Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge" 1992, nr 87.
 13. Staniec I., Witkowska D., Analiza dyskryminacyjna w klasyfikacji wniosków kredytowych, Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi", red. J. Lewandowski, Łódź 1998.
 14. Statistica™ PL, t. 3, StatSoft 1997.
 15. Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
 16. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 17. Zeliaś A., Grabiński Т., Malina A., Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu