BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dywersyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu fundamentalnego portfela papierów wartościowych
Risk Diversification by Using Fundamental Portfolio
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 96-106, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja ryzyka, Portfel papierów wartościowych
Risk spreading, Portfolio securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kolejnym problemem, jaki powstaje zarówno przy klasycznym, jak i proponowanym fundamentalnym podejściu do budowy portfela papierów wartościowych jest to, że portfele są budowane na podstawie danych historycznych. Interesujące jest zatem zagadnienie konstruowania takich portfeli, ale dla wartości, które są prognozami. W niniejszym artykule proponuje się właśnie ocenę takiego podejścia dla fundamentalnego portfela papierów wartościowych. (fragment tekstu)

The base of the portfolio analyses are two parameters: rate of return and risk what define securities. The diversification of risk is the point of those methods. In the classical portfolio analyses diversification decreasing the portfolios risk resulting from the increased number of securities in the portfolio. Conception of fundamental portfolio and horizontal risk diversification were proposed in prior compilations. That assumption connects fundamental analysis with portfolio analysis and in this way covers long term base of the portfolio. In the research generally are used historical dataset what establish repetition in relations on the capital market. But often it is too strong presumption. In the article is presented proposition to construct fundamental portfolio for forecasting financial and economic ratios. It must be says, that such ratios are base measure of the fundamental power of company. The fundamental portfolios were compared with market portfolio and portfolios constructed for historical dataset. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans J., Archer S., Diversification and the Reduction of Dispersion on Empirical Analysis, "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
 2. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 3. Tarczyński W., O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, "Przegląd Statystyczny" 1995, nr 1.
 4. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, cz. 2, Placet, Warszawa 1997.
 5. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 6. Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 952, AE, Wrocław 2002a.
 7. Tarczyński W., Łuniewska М., Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 990, AE, Wrocław 2003.
 8. Tarczyński W., Łuniewska M. Stability of Selected Linear Ranking Methods for Classification of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange for Portfolio Analysis - Attempt of Evaluation, referat wygłoszony na konferencji 27th Annual Conference of the GfKl, Innovations in Classification, Data Science and Information System, Cottbus 2003a.
 9. Tarczyński W., Łuniewska М., Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, Ustroń 2003b (w druku).
 10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonometryczne. Teoria, przykłady zadania, PWN, Warszawa 2003.
 11. Zwolankowska М., Fraktalna geometria polskiego rynku akcji, Rozprawy i Studia Uniwersytet Szczeciński, t. (CDLVI) 382, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu