BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Witkowski Marek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Ocena kondycji finansowej banków spółdzielczych dzięki wykorzystaniu syntetycznego miernika rozwoju
The Financial Evaluation of Co-Operative Banks Using Taxonomic Measure of Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 125-133, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Ocena kondycji finansowej banku, Syntetyczny miernik
Cooperative banks, Assessment of the financial condition of the bank, Synthetic meter
Uwagi
summ.
Abstrakt
Banki spółdzielcze (BS) stanowią w Polsce jeden z segmentów systemu bankowego. W roku 2002 ich pozycja na rynku bankowym poprawiła się, ich udział w tym rynku zwiększył się z 4,6% na koniec 2001 r. do 5,0% na koniec roku 2002 (biorąc za kryterium sumę bilansową). Wyniki finansowe sektora BS były również w roku 2002 lepsze niż sektora banków komercyjnych. Wyrazem tego był wzrost zysku netto o 11,5% w stosunku do roku 2001, podczas gdy zysk netto banków komercyjnych zmniejszył się w tym czasie. Jednocześnie w 2002 r. liczba BS zmniejszyła się o 39 w stosunku do roku 2001 i wyniosła 605 (Rzeczpospolita" z 19 lutego 2003 г.), na co wpłynęły przede wszystkim procesy łączenia w sektorze. W tym kontekście warto przyjrzeć się bliżej kondycji finansowej tych banków, zwracając szczególną uwagę na to, w jakim stopniu poszczególne banki pracowały na poprawę wyników finansowych i pozycji sektora w 2002 r. Stąd też w opracowaniu podjęliśmy próbę dokonania syntetycznej oceny sytuacji finansowej banków spółdzielczych w badanym roku. Analizie poddaliśmy zbiorowość 100 największych pod względem sumy bilansowej banków, która stanowiła łącznie 70% sumy bilansowej całego sektora. Wśród analizowanych banków spółdzielczych 33 należą do Zrzeszenia Regionalnego - Gospodarczy Bank Wielkopolski (stanowiły one 21% wszystkich banków tego zrzeszenia), 13 do Zrzeszenia Regionalnego - Mazowiecki Bank Regionalny (16,5%), 52 do Zrzeszenia Regionalnego - Bank Polskiej Spółdzielczości (14,2%), a dwa banki były niezrzeszone. (fragment tekstu)

The sector of co-operative banks is an important segment of the banking system in Poland. The importance of this sector grows every year, which leads - for instance- to the increase of the balance sum. In 2002, there were 605 co-operative banks in Poland. The dimension of assets varied in these banks was very differentiated. That's why we - in our analysis - tried to estimate the financial condition of 100 co-operative banks with the highest assets. In order to do that, we used the synthetic measure of development and the selection of data was made by taking into consideration the essential conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabczan W., Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. FRRwP, Warszawa 1996.
  2. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
  3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  5. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
  6. Strahl D., Modelowanie zjawisk złożonych, modele infrastruktury społecznej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1980.
  7. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, [w:] Taksonomia 3, Klasyfikacja i analiza danych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu