BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Załuska Urszula (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Hanczar Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
POLBRANCH - baza danych na potrzeby zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
POLBRANCH - Computer Aided Database for Small and Medium Size Firms
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 134-143, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Bazy danych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Databases, Small business, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przydatność istniejących w Polsce baz danych o branżach produkcyjnych i nieprodukcyjnych jest ograniczona, ponieważ wykorzystywane w tych bazach informacje pochodzą tylko ze sprawozdań statystycznych przedsiębiorstw (F01 i F02). Ponadto regułą jest, że opis stosowanej metodyki zwykle nie jest publikowany, prawdopodobnie ze względów "handlowych". Trudno więc o ocenę, czy nie popełniono błędów w doborze zmiennych, określeniu ich natury, sposobie ich traktowania itp. Dodatkowo można się domyślać, że nie uwzględnia się specyfiki poszczególnych zmiennych, zwykle danych pierwotnych nie poddaje się niezbędnej obróbсе statystycznej i stosuje się uproszczone sposoby wnioskowania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dostęp do tego typu baz jest płatny. Do głównych zalet bazy POLBRANCH, w porównaniu z innymi bazami danych dla MSP, można zaliczyć:
- kompletny opis zastosowanych procedur i narzędzi badawczych,
- możliwość tworzenia własnych kryteriów oceny przez końcowych użytkowników,
- wykorzystanie dwóch różnych typów informacji: sprawozdań statystycznych i wyników badań przedsiębiorstw metodą testu koniunktury,
- bezpłatny dostęp.
Dodatkowo baza danych POLBRANCH jest tworzona i zarządzana w sposób umożliwiający wykorzystanie jej do innych typów danych. (fragment tekstu)

The paper presents the database providing business and economic information needed by Small and Medium Size Enterprises managers in Poland. For analyses the multivariate statistical analysis framework is used. The database is free of charge and accessible via-Internet. The goal of the database construction is providing the information base for the determination of the manufacturing branches attractiveness from the point of view four potential users (firms managers, investors, credit managers in banks and local politicians). Depending on the end user of the research results, for the evaluation of the Polish manufacturing sector performance (section D in NACE Classification) - appropriate set of indicators (variables describing firms performance) are given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk A., Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
  2. Europejska klasyfikacja działalności, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki GUS, Warszawa 1991.
  3. Ghosh S.K., Econometrics. Theory and Applications, Prentice-Hall Inc., New Jersey 1991.
  4. Gnanadesikan R., Methods for Statistical Data Analysis of Multivariate Observations, 2nd ed., Wiley & Sons, New York 1997.
  5. Kwiatkowska-Ciotucha D., Decyzyjna baza danych dla potrzeb zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zarys koncepcji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 942, AE, Wrocław 2002, s. 324-331.
  6. Kwiatkowska-Ciotucha D., Dziechciarz J., Assessment of the Polish Manufacturing Sector Attractiveness. An End-User Approach, [w:] Between Data Science and Applied Data Analysis, eds. M. Schader, W. Gaul, M. Vichi, Springer-Verlag, Berlin 2003, pp. 578-586.
  7. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Ranking rodzajów działalności produkcyjnej w Polsce w latach 1995-1999, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 9, s. 64-84.
  8. Ramanatham R., Introductory Econometrics with Applications, Harcourt Brace & Company, Orlando 1998.
  9. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
  10. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu