BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papla Daniel (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przegląd rozkładów teoretycznych używanych do modelowania stóp zwrotu z akcji
A Review of the Theoretical Distributions Used to Model the Stock Market Returns
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 144-154, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu akcji, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych
Stock rate of returns, Modeling of time-space
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do modelowania finansowych szeregów czasowych, a zwłaszcza stóp zwrotu z akcji, używano wielu rodzajów funkcji gęstości. Na początku stosowano rozkład normalny, potem część autorów zaczęła używać takie rozkłady, jak t-Studenta czy też rozkład α-stabilny. Co prawda żaden z tych rozkładów nie był idealny, jednakże wiele z właściwości stóp zwrotu było przez te rozkłady modelowane poprawnie, chodzi tu o takie właściwości, jak wysoka kurtoza, skośność czy grube ogony. W tym artykule dokonano przeglądu kilku najbardziej popularnych rozkładów teoretycznych. Rozkłady te wykorzystano do modelowania stóp zwrotu pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule zamieszczono również wyniki dopasowania tych rozkładów do danych rzeczywistych, dopasowanie było mierzone za pomocą testu χ2. (fragment tekstu)

There were many kinds of probability density functions used to model financial time series, especially the stock market returns. It has begun with the normal distribution; some authors then used t-Student or Pareto-Levy's distributions. Although none of them seems to be the ideal one, there are many properties of stock market returns that those distributions do model properly, like high kurtosis, skewness, fat tails and others. In this paper are reviewed most popular theoretical distributions. Those distributions were also used to model stock market returns from Warsaw Stock Exchange Results of fitting of those distributions to real data, measured by chi-square test were reported. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. The Random Character of Stock Market Prices, eds. P. Cootner, МIT Press, Cambridge 1964.
  2. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch Т., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer-Verlag, Berlin 1997.
  3. Fama E.F., Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis, "Journal of Business" 1963, nr 36, s. 420-429.
  4. Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, .Journal of Business" 1965, nr 38, s. 34-105.
  5. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, nr 25, s. 383-417.
  6. Jajuga K., Analiza finansowych szeregów czasowych (materiały do wykładu), Wrocław 2003 (niepublikowane).
  7. Madelbrot B., The Variation of Some Certain Speculative Prices, "Journal of Business" 1963, nr 36, s. 394-419.
  8. Mittnik S., Rachev S.T., Stable Paretian Models in Finance, John Wiley & Sons, New York 2000.
  9. Piontek K., Modelowanie i prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, AE, Wrocław 2002 (niepublikowana praca doktorska).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu