BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie metod klasyfikacji do określania pozycji giełd terminowych na świecie
Application of Various Methods for Estimation of Term Stock Exchanges' Positions on the World
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 155-164, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Metody klasyfikacyjne, Giełda, Uogólniona miara odległości
Classification methods, Stock exchange, Generalised distance measure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym elementem rynków kapitałowych na całym świecie jest giełda. Dzieje się tak nie tylko ze względu na obroty na rynku, dokonujący się transfer kapitału czy podwyższenie płynności rynku, ale również ze względu na możliwość ograniczenia przez przedsiębiorstwa ryzyka związanego z ich działalnością. Z roku na rok coraz większy udział w obrotach giełd stanowią instrumenty pochodne. Łączny dzienny obrót na giełdach terminowych określa się w miliardach kontraktów, których wartość porównywana jest z wpływami budżetowymi niejednego kraju. Jako operacje, w ramach których rozliczenie bądź dostarczenie walorów będących przedmiotem transakcji następuje w terminie późniejszym niż zwarcie umowy, obok funkcji inwestycyjnej, jako alternatywa do innych form lokowania kapitału, są wykorzystywane przez inwestorów do zabezpieczania swoich pozycji. Jest to również jeden z powodów dużego zainteresowania inwestorów tymi kontraktami. Celem artykułu jest wskazanie najlepiej funkcjonującej giełdy pod względem handlu instrumentami pochodnymi. Podstawą klasyfikacji będą dwie metody: taksonomiczny miernik rozwoju oraz uogólniona miara odległości GDM. Dodatkowo zastosowana zostanie metoda grupowania k-średnich, która pozwoli wyodrębnić klasy podobnych giełd. (fragment tekstu)

The main goal of the article is finding the best running term stock exchange on the world in 2001 and 2002. Classification was made by using two methods: The Taxonomic Measure of Development and Generalised Distance Measure. Except for above-mentioned classification methods for estimation of term stock exchanges' positions, the cluster analysis method (k-means) was used. The analysis contained 45 stock exchanges. Received results show that in the group of the best three stock exchanges were two European ones: Euronext and Eurex. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arms R.W., Znaczenie wolumenu, WIG Press, Warszawa 1997.
  2. Jaskulski P., Taksonomia numeryczna. Wprowadzenie do problematyki klasyfikacji, ,Biuletyn Antropologiczny" 1997, tom 1.
  3. Majewska A., Klasyfikacja światowych giełd terminowych za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński", nr 294, Szczecin 2000.
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
  5. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  6. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  7. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 2, Placet, Warszawa 1997.
  8. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
  9. Walesiak M., Bąk A., Jajuga K., Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 942, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu