BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jefmański Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przykład zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej w badaniu marketingowym dotyczącym sektora bankowego w Polsce
An Example of Application of Linear Discriminant Function in Marketing Research on the Polish Bank Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 195-203, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Badania marketingowe, Analiza dyskryminacyjna
Banking sector, Marketing research, Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potencjalnych problemów marketingowych w sektorze bankowym, w rozwiązaniu których może pomóc analiza dyskryminacyjna jako jedna z metod statystycznej analizy wielowymiarowej tworząca odrębny nurt tzw. klasyfikacji wzorcowej. W celu zaprezentowania algorytmu metody i interpretacji wyników uzyskanych dzięki jej użyciu przeprowadzono badanie empiryczne na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego. Badaniem objęto losowo wybranych respondentów będących właścicielami bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. (fragment tekstu)

The aim of the paper is an attempt to use a discriminant analysis for the identification of these demographic, psychographic and socioeconomic features of chegue account owners which differentiate purchasers of the two bank brands being the subject of the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 3. Grabiński Т., Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 4. Grzegorczyk W., Marketing bankowy. Podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 153, Seria II, Prace habilitacyjne, AE, Poznań 1996.
 6. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 7. Harasim J., Marketing usług bankowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995.
 8. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 9. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 10. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 11. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 12. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 13. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu