BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Segmentacja makroekonomiczna rynków zagranicznych na przykładzie krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich
Macroeconomic Segmentation of Foreign Markets Based on the Example of the European Union and Candidate Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 239-249, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynki zagraniczne, Segmentacja rynku
Foreign markets, Market segmentation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem tego opracowania jest zaproponowanie procedury segmentacji makroekonomicznej z uwzględnieniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej oraz analizy portfelowej. Ilustrację empiryczną przedstawionej koncepcji badań stanowi segmentacja makroekonomiczna rynku krajów UE i krajów kandydackich obejmująca: identyfikację bazy makrosegmentacji, podział rynku międzynarodowego na makrosegmenty (grupy krajów), opracowanie profili makrosegmentów (charakterystyka grup krajów), ocenę atrakcyjności każdego makrosegmentu oraz określenie sposobów wyboru docelowych rynków zagranicznych. (fragment tekstu)

The objective of the hereby study is the macroeconomic segmentation of the European Union countries' market and the market of the candidate countries, considering the multivariate comparative analysis methods and the portfolio analysis. A strategic marketing research has been carried out with reference to: macrosegmentation basis identification, the division of international market into macrosegments (groups of countries), elaboration of macrosegments' profiles (characteristics of groups of countries), evaluation of each macrosegment attractiveness and the choice of target foreign markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Franco A., Blöndal L., Labour Force Survey Principal Results 2002 Acceding Countries, "Statistics in focus/Eurostat", 2003, nr 16.
 2. Franco A., Jouhette S., Labour Force Survey Principal Results 2002 EU and EFTA Countries, "Statistics in focus/Eurostat", 2003, nr 15.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 4. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 5. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na euro- rynku, PWN, Warszawa 2000.
 6. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 7. Kuhnert I., Gross Domestic Product 2002. First results, "Statistics in focus/Eurostat" 2003, nr 35.
 8. Mc Donald M., Dunbar I., Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 9. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 10. Paternoster A., Labour Costs Survey2000 EU Member States and Candidate Countries, "Statistics in focus/Eurostat", 2003, nr 18.
 11. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketing, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 14. Prymon M., Marketingowe zarządzanie firmą, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 1994.
 15. Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 16. Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1996.
 17. Sikström M., GDP of the Candidate Countries 2002. First Results, "Statistics in focus/Eurostat" 2003, nr 47.
 18. Strahl D., Modele zarządzania bankiem (model triada), Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 19. Strategie marketingowe, red. R. Krupski, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998.
 20. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 21. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu