BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Uogólniona miara odległości dla obiektów opisanych zmiennymi z różnych skal pomiaru - oprogramowanie komputerowe
A General Dissimilarity Measure of Objects Based on Different Measurement Scales of Variables - the Characteristics of Computer Program
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 250-256, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Miara odległości, Oprogramowanie komputerowe, Uogólniona miara odległości
Distance measures, Computer software, Generalised distance measure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano uogólnioną miarę odległości GDM (The Generalised Distance Measure), która umożliwia uwzględnienie w badaniach zmiennych mierzonych na skalach ilorazowej, przedziałowej, porządkowej i nominalnej. Następnie zaprezentowano wersję miary GDM umożliwiającą pomiar podobieństwa obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru. Dodatkowo w prezentowanym opracowaniu scharakteryzowano możliwości programu komputerowego GDM w wersji 2.0 oraz zaprezentowano opis tej części programu komputerowego, który pozwala obliczać macierz odległości między obiektami opisanymi zmiennymi z różnych skal pomiaru według wzoru. (fragment tekstu)

In the paper of Walesiak [2002] the proposal of the generalised distance measure GDM is given. This measure can be used for data measured on ratio, interval, and ordinal scale. In the paper of Walesiak [2003] the widen version of GDM, contains possibility of application of data measured on nominal scale, and the construction of general dissimilarity measure of objects based on different measurement scales of variables, is discussed. In article new extensions of GDM for Windows computer program are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bock H.H., Diday E. (Eds.), Analysis of Symbolic Data, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2000.
  2. Jajuga K., Walesiak M., Bąk A., On the General Distance Measure, [w:] M. Schwaiger, О. Opitz (Eds.), Exploratory Data Analysis in Empirical Research, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2003, s. 104-109.
  3. Kendall M.G., Rank Correlation Methods, Griffin, London 1955.
  4. Kendall M.G., Buckland W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1986.
  5. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 654, Seria: Monografie i Opracowania nr 101, AE, Wrocław 1993.
  6. Walesiak M., Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002(a), s. 115-121.
  7. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002(b).
  8. Walesiak M., Miara odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru, XXXIX Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Wrocławia, Krakowa i Katowic. Lądek Zdrój, 2-5 marca 2003, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
  9. Walesiak M., Bąk A., GDM for Windows. Version 2.0, 2003.
  10. Walesiak M., Bąk A., Jajuga K., Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 942, AE, Wrocław 2002, s. 116-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu