BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolik Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Opis sezonowości produkcji energii elektrycznej w Polsce
Description of the Seasonality in the Generation of Electricity in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 267-275, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Produkcja, Sezonowość
Electric power, Production, Seasonal character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Produkcja energii elektrycznej jest jednym z najszybciej rosnących działów gospodarki współczesnego świata. Od niej głównie zależy rozwój przemysłu oraz w dużej mierze rolnictwa i transportu. Rozmieszczenie produkcji energii elektrycznej w świecie cechuje się bardzo dużą nierównomiernością, co wynika z dysproporcji w rozwoju gospodarczym oraz ze zróżnicowania w rozmieszczeniu światowych zapasów ropy, gazu i węgla. Są one jeszcze podstawowymi nośnikami energii, ale ich rezerwy są ograniczone. Dążenie do oszczędnego gospodarowania nimi jest obecnie oczywistą koniecznością, tym bardziej że z użytkowaniem każdego z surowców wiąże się powstawanie i emisja niepożądanych substancji zanieczyszczających środowisko naturalne już zagrożone możliwością zmian klimatu. Racjonalna i skuteczna polityka energetyczna stanowi jedną z podstawowych przesłanek rozwoju społecznego i wzrostu ekonomicznego. Powinna być perspektywiczna, mogąca złagodzić trudności wynikające z nagłych skoków cen paliw kopalnych, wywołanych ich wyczerpaniem, bądź z powodów politycznych. Popyt na energię elektryczną wynika z korzyści ekonomicznych, jakie daje jej stosowanie, oraz zapewnienia komfortu jej użytkownikom. Zbadamy, jak kształtuje się to zjawisko w Polsce. (fragment tekstu)

It has been stated, at the significance level of 0,01, that in annual production of electric energy in Poland in 1974-1993, a developmental tendency appeared, whereas the production viewed on a monthly basis proved liable to a season-based relation. The trend is expressed in terms of a linear function whilst the season-dependent relation is described with a harmonic function. Using the formulated model, a monthly forecast of electric energy production in Poland has been set forth for a period of the following three years, with the related empirical data taken into account. The forecast proves, to a satisfactory extent, in accord with the already known empirical data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Box G.E.P., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
  2. Smolik S., Wyznaczanie parametrów krzywej logistycznej, "Przegląd Statystyczny" 1985, z. 4, s. 365-373.
  3. Smolik S., Wyznaczanie parametrów funkcji Gompertza, "Przegląd Statystyczny" 1988, z. 3, s. 243-25.
  4. Smolik S., Uproszczona procedura estymacji modelu wahań okresowych, "Przegląd Statystyczny" 1995, z. 3-4, s. 449-457.
  5. Smolik S., Long-Term Projection of Numerical Growth of Population, II Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Kościelisko 1996, s. 89-92.
  6. Smolik S., Oszczędne modele dla okresowych szeregów czasowych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, s. 177-188.
  7. Steczkowski J., Zeliaś A., Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
  8. Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu