BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza korespondencji a przypadek wystąpienia "braku danych"
Correspondence Analysis and the Case of Missing Data
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 307-317, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza korespondencji, Luka informacyjna
Correspondence analysis, Information gap
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową możliwością aplikacyjną analizy korespondencji jest badanie współwystępowania kategorii dwóch lub kilku cech nominalnych (dopuszcza się rozszerzenie zastosowania na cechy o charakterze porządkowym1) opisujących obiekty (np. respondentów). Celem artykułu jest zaprezentowanie stosowania rozważanej metody w przypadku wystąpienia braków danych zmierzonych na skali nominalnej i pochodzących ze źródeł pierwotnych. Braki danych są tu rozumiane jako niewystąpienie tylko niektórych cech opisujących badany obiekt (item nonresponse). Analizie korespondencji w przypadku braku całościowej charakterystyki obiektu (unit nonresponse) oraz tablic niepełnych (incomplete table) będą poświęcone kolejne prace Autorki. (fragment tekstu)

Correspondence analysis is one of the exploratory methods. The purpose of correspondence analysis is to indicate relations between the categories of two or more discrete variables. The article presents the methodology of correspondence analysis in a case of primary data are missed. In particular the case of item nonresponse is described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
 2. Blasius J., Korrespondenzanalyse, Wissenschaftsverlag, Oldenburg 2001.
 3. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno- gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
 4. Greenacre M.J., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
 5. Greenacre M.J., Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
 6. Heijden van der, P.G.M., Correspondence Analysis of Longitudinal Categorical Data, DSWO Press, Leiden 1987.
 7. Kenwood M.G., Goetghebeur E.J.T., Molenberghs G., Sensitivity Analysis for Incomplete Categorical Data, "Statistical Modelling" 2001, vol. 1.
 8. Malhotra N.K., Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1999.
 9. Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
 10. Stanimir A., Przykłady zastosowań analizy korespondencji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1010, AE, Wrocław 2003.
 11. Zikmund W.G., Exploring Marketing Research, The Dryden Press, Philadelphia 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu