BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015
Evaluation of Economic Efficiency of Feed Industry in Poland in the Years 2010-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 20-25, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Ocena efektywności, Rolnictwo, Rentowność, Efektywność ekonomiczna, Wyniki badań
Animal feed production, Feed industry, Effectiveness evaluation, Agriculture, Profitability, Economic efficiency, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w układzie klas w Polsce w latach 2010-2015, którą przeprowadzono na bazie niepublikowanych danych GUS. W pracy zastosowano podejście indukcyjne, umożliwiające przedstawienie szczegółowej struktury badanego zjawiska w połączeniu z metodą analizy wskaźnikowej. Efektywność branży paszowej była relatywnie wyższa niż w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w odniesieniu do wydajności pracy i rentowności aktywów oraz kapitału własnego. Z kolei w układzie klas efektywność była zróżnicowana. Generalnie wyższą efektywnością cechowały się przedsiębiorstwa produkujące karmę dla zwierząt domowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the economic efficiency of the feed industry in the class of Poland in the years 2010-2015. It was conducted on the basis of unpublished CSO data. In this paper an inductive approach is used, which allows to present the detailed structure of the investigated phenomenon in combination with the analysis of the indicator. The efficiency of feed industry was relatively higher than in the food industry, especially in relation to labor productivity and return on assets and equity. In turn, the efficiency of the classes was varied. In general, the companies producing pet food were more efficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron Kim. 1986. "A study of organizational effectiveness and its predictors". Management Science 32 (1): 87-112.
 2. Capiga Mirosława. 2011. Finanse banków. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Mirosława
 3. Tereszczuk, Roman Urban. 2014. Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ-PIB.
 4. GUS. 2016. Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 za lata 2010-2015. Warszawa: GUS (niepublikowane dane).
 5. Jaki Andrzej. 2011. "Paradygmat efektywności w zarządzaniu". Przegląd Organizacji 4: 3-6.
 6. Kulawik Jacek, Wojciech Jóźwiak. 2007. Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa. Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ-PIB.
 7. Kulawik Jacek. 2008. "Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar i perspektywy". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 33-53.
 8. Matwiejczuk Rafał. 2000. "Efektywność-próba interpretacji". Przegląd Organizacji 11: 27-31.
 9. Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta. 2011. Pomiar efektywności działania w sektorze budowlanym w latach 20022005. [W] Wartość jako kryterium efektywności, red. Tadeusz Dudycz, 27-32. Wrocław: Indygo Zahir Media.
 10. Perek Aleksandra. 2014. "Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce". Ekonomia i Zarządzanie 6 (3): 222-235.
 11. Rutkowska Anna. 2013. "Teoretyczne aspekty efektywności-pojęcie i metody pomiaru". The Journal of Management and Finance 1 (4): 439-453. Sierpińska Maria;
 12. Jachna Tomasz. 2007. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wędzki Dariusz. 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8334
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu