BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Publicznych)
Tytuł
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
Supporting Entrepreneurship Based on the State Aid System in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 213-224, tab., bibl.16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Pomoc publiczna, Rozwój przedsiębiorczości
Public finance, Public aid, Entrepreneurship development
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska Centralna
Central Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie na znaczenie pomocy publicznej jako instrumentu oddziaływania państwa na przedsiębiorczość oraz omówienie roli i głównych warunków stosowania tej pomocy. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wspierania przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i regulacji pomocy publicznej. Pierwsza część opracowania stanowi wprowadzenie w zagadnienia dotyczące systemu wsparcia publicznego. W dalszych rozważaniach uwagę poświęcono zasadom i rodzajom wsparcia z uwzględnieniem warunków dotyczących jego udzielania. W ostatniej części zawarto ogólne wnioski wynikające z tendencji w udzielaniu pomocy państwa w ostatnich latach w Polsce na tle wskaźników związanych z rozwojem przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an instrument of state influence on the economy and to discuss the role and the main conditions for applying the public aid on the regional level. In the article there are presented the issues concerning supporting of enterprise in economic policy with a focus on economic and regulation aspects of state aid. Early part of the paper is introducing the essence of state aid. In further deliberations much attention is paid to the state aid regulation with consideration of legal conditions. In the end, there are found general conclusions and recommendations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budlewska, R. (2013). Podatkowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 2 (2).
 2. Fedan, R., Kaliszczak, L., Grzebyk, M. (2009). Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego. [W:] A. Czudec (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 4. Hausner, J., Mazur, S. (red.) (2015). Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 5. Jankowski, B. (2001). Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 6. Jaźwiński, I. (2007). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne Problemy Usług, 8. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. KPMG (2015). Fundusze unijne w Polsce na lata 2014-2020 - przewodnik dla przedsiębiorców.
 8. Kryskowa, L. (2013). Zwrotne i bezzwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Wystąpienie na IX Kongresie Ekonomistów Polskich (materiał udostępniony przez PTE).
 9. Litwińczuk, H. (red.) (2013). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Ministerstwo Rozwoju (2015). O wsparciu przedsiębiorczości. Wsparcie finansowe ze środków budżetowych.
 11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Materiały szkoleniowe, Katowice 11.12.2015.
 12. Postuła, I., Werner, A. (2006). Pomoc publiczna. Warszawa: LexisNexis.
 13. Poźniak, A. (2013). Rola samorządu we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Suwałk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (2). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 14. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 15. Raporty o pomocy publicznej i pomocy de minimis w latach 2008-2014, UOKiK. Pobrane z: http:// www.uokik.gov.pl.
 16. Warbiński, M. (2000). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu